Libië

In Libië voert Handicap International acties om de burgers te beschermen tegen antipersoonsmijnen en niet-ontplofte oorlogstuigen. Daarnaast leidt onze organisatie sensibiliseringscampagnes om de mensen te waarschuwen voor de gevaren bij een verkeerd gebruik van lichte wapens. 

Interventiegebieden

  • Sensibiliseren over de gevaren van landmijnen en explosieve oorlogsresten
  • De bevolking behoeden voor de gevaren van lichte wapens

Lopende acties

Handicap International beschouwt niet enkel landmijnen en niet-ontplofte springtuigen, maar ook lichte wapens als een gevaar in Libië. Deze kunnen immers in handen vallen van burgers, die doorgaans niet weten hoe ze ermee moeten omgaan. De activiteiten van Handicap International, met de steun van lokale partners, concentreren zich daarom op sensibilisering.

Onze sensibiliseringsteams trekken in samenwerking met de lokale autoriteiten en organisaties naar scholen en bedrijven om aan preventie te doen. Zo deelde Handicap International sinds 2011 al 240.000 sensibiliseringsfolders uit aan de bevolking in risicogebieden en werden er al 30.000 affiches opgehangen in steden waar erg veel wapens aanwezig zijn. Er werden daarnaast al 51.500 schriftjes uitgedeeld aan kinderen, en 110.000 personen namen al deel aan sensibiliseringssessies, voornamelijk kinderen.

Gezien wapens talrijk aanwezig zijn in Libië, verspreidt Handicap International veiligheidsvoorschriften om te wijzen op de gevaren van een verkeerd gebruik ervan en zo het aantal ongevallen in te dijken: wapens buiten het bereik van kinderen houden, niet in de lucht schieten tijdens evenementen of feesten, de veiligheidspal opzetten wanneer de wapens niet worden gebruikt, …

Na een onderbreking van zes maanden uit veiligheidsoverwegingen kon het sensibiliseringsproject in februari 2015 worden hervat.

Situatie in het land

Sinds de dood van kolonel Kadhafi in oktober 2011, is Libië ten prooi gevallen aan gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende milities en een ongecontroleerde toestroom van wapens, die een permanent onveilig klimaat scheppen. De grootste uitdaging voor het land bestaat er vandaag in om een vredesproces op gang te brengen en institutionele stabiliteit te vinden.

Tot 2011 was Libië een drijvende kracht achter de economie in de regio, voornamelijk dankzij de export van olie. Het land stond 64e (op 187 landen) op de ontwikkelingsindex van de Verenigde Naties.

In 2010 telde Libië zo’n 5,6 miljoen inwoners, van wie 21,6% onder de armoedegrens leefde volgens het VN-ontwikkelingsprogramma. De gemiddelde levensverwachting was 75 jaar en het niveau van geletterdheid bedroeg 88%. Deze cijfers zijn er als gevolg van de aanhoudende burgeroorlog ongetwijfeld sterk op achteruitgegaan.

Team van Handicap International in Libië: 14
Aanwezig in Libië: sinds 2011