Expo Scars of War in het Brusselse Jubelpark

expo scars of war in Brussel
Expo Scars of War in het Jubelpark in Brussel

De expo Scars of War van Handicap International is tot 28 juni te zien in de mooie zuilengallerij van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in het Jubelpark in Brussel. De expo maakt deel uit van de fototentoonstelling 'Landmijnen, verraderlijke wapens', waarover je hier meer info vindt.

Met Scars of War legt Handicap International de link tussen de actuele conflicten in de wereld, waar landmijnen en clusterbommen worden gebruikt, en de impact van niet-ontplofte munitie uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek.

De beelden spreken voor zich en leggen pijnlijke overeenkomsten tussen vroeger en nu bloot. De aanmaak van wapens, ontmijning, slachtofferhulp, de psychologische weerbots… je kunt niet naast de parallellen kijken.

Scars of War toont beelden van toen en van nu, van hier en van ver weg. Voor dit project konden we samenwerken met enkele topfotografen. Tim Dirven trok zowel naar de Westhoek als naar Laos. Gaël Turine en John Vinck gingen naar Cambodja, Colombia en Ethiopië. De beelden tonen meteen dat de aandacht voor littekens van oorlogen nog steeds meer dan nodig is.