Crisis in Bangladesh: Handicap International voert noodhulp op

  • Handicap International bracht zeven mobiele teams op de been. Deze teams van fysiotherapeuten, psychologen, sociaal werkers en kinderanimatoren bezoeken vluchtelingenkampen op zoek naar extreem kwetsbare mensen (zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met beperkte mobiliteit). Ze verwijzen hen door naar de beschikbare diensten, bieden hen onmiddellijke revalidatiezorg of psychologische bijstand en organiseren speelactiviteiten voor kinderen die getraumatiseerd of gestresseerd zijn door wat ze meemaakten.  

 

  • In partnerschap met een lokale organisatie, Center for disabilities and development, beheert Handicap International ook een volledig uitgerust assistentievoertuig voor fysiotherapiesessies en om maten te nemen voor protheses. Het vervoert speelgoed voor de kinderen en is in staat om gebieden te bereiken die voordien te afgelegen waren, wat ook het werk van de mobiele teams zal ondersteunen. 

 

  • Handicap International heeft ook vier onthaalpunten opgezet, waar de organisatie advies verstrekt over hygiëne, de preventie van cholera, de toegankelijkheid van humanitaire hulp enz.. Bovendien verstrekt ze er revalidatiezorg, psychologische bijstand en medische basiszorg voor minder ernstige verwondingen. De onthaalpunten bevinden zich in de nieuwe vluchtelingenkampen en per dag komen er gemiddeld 50 mensen langs. De komende dagen zullen er nog drie bijkomende onthaalpunten worden geopend. 

 

  • Handicap International werkt samen met de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) om mensen met speciale noden op te sporen (uiterst kwetsbare personen zoals zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met beperkte mobiliteit) in transitpunten die door de UNHCR werden opgezet. 

 

  • Momenteel bieden zo’n 100 personeelsleden van Handicap International en 200 vrijwilligers bijstand aan Rohingya-vluchtelingen. Ongeveer 700 personen kregen al revalidatiezorg, 4.000 kregen psychologische noodbijstand en we registreerden al bijna 6.000 uiterst kwetsbare personen.

 

Doe een gift voor onze noodhulpactie in Bangladesh