Naar een veiliger verkeer in het Zuiden

Het verkeer in Vietnam

In België zien we langs de weg overal Bob die ons aanmoedigt om veilig te rijden. Vooral tijdens de eindejaarsfeesten, wanneer er al eens een glaasje te veel wordt gedronken. De bobcampagne focust op verkeersveiligheid en wil zo ongevallen, met doden, ernstige verwondingen of blijvende handicaps als gevolg, vermijden.

 

Ook Handicap International werkt aan de preventie van dergelijke ongevallen. De organisatie leidt al meer dan tien jaar projecten in Zuidoost-Azië. Dat is niet verwonderlijk als je weet dat verkeersongevallen over de hele wereld een van de belangrijkste oorzaken van handicaps zijn. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) worden verkeersongevallen tegen 2015 zelfs de belangrijkste oorzaak van handicaps bij kinderen van vijf jaar en ouder.

 

In ons land is het probleem actueel, maar in het Zuiden is het nog prangender. Volgens de WGO komt 90 % van de verkeersongevallen in die landen voor. Oorzaken: voertuigen in slechte staat, wegen die niet zijn aangepast aan het explosief toegenomen verkeer, gevaarlijk rijgedrag, geen wegcodes en net als bij ons ... rijden onder invloed.

 

Hierna vind je een overzicht van enkele initiatieven van Handicap International voor een veiliger verkeer in het Zuiden.
 

Copyright foto: Layla Aerts