Pakistan:twee jaar later

Waterbedeling in Pakistan

Tijdens de zomer van 2010 werd Pakistan getroffen door een verwoestende overstroming, die ongeveer één derde van het land onder water zette. Tien miljoen mensen sloegen op de vlucht. Handicap International zette een grootschalige humanitaire operatie op het getouw om de getroffen bevolking te helpen.

De afgelopen twee jaar werkte Handicap International voor de meest kwetsbaren, inclusief mensen met een handicap. Slachtoffers krijgen de nodige steun en middelen om hun huizen te gaan heropbouwen. Medewerkers van Handicap International bouwden al meer dan dan 1 000 tijdelijke huizen voor arme en dakloze gezinnen. Verder focust Handicap International ook op sanitair en de nodige infrastructuur voor proper drinkwater, essentieel om ziektes en epidemieën te voorkomen.