Hongersnood in Oost-Afrika

Vanaf oktober 2010, is het aantal mensen dat Somalië ontvlucht en zich in de kampen komt vestigen, toegenomen. Sinds juni merken we een veelbetekenende  piek; elke dag ontvangen we ongeveer 1.300 nieuwe vluchtelingen. Vandaag leven er 380.000 mensen in Dadaab – onder wie 20.000 mensen met een handicap (handicaps van allerlei aard). We verwachten dat er eind dit jaar 500.000 mensen zullen zijn. Maar de huidige kampen zitten al helemaal vol. De mensen die toestromen, moeten zich buiten de kampen installeren, ze hebben dus geen sanitair. Ze creëren onderdak met wat ze vinden en zoeken hun toevlucht in de schaduw van enkele bomen of onder plastic zeilen. Handicap International zorgt ervoor dat de meest kwetsbare personen, zoals mensen met een handicap, ouderen of mensen die er alleen voor staan, hulp krijgen.

Lees meer in dossier of educatie project: