Idriss op weg naar school

Een vrouw duwt een bijna volwassen jongen in driewieler voort. De vrouw is al wat ouder, haar haren worden grijs. Het is een hele inspanning om met de zware driewieler over obstakels en door de modder te raken. Na wat hulp van een voorbijganger, komen ze tot bij hun bestemming: de lagere school van Kingabwa.

De vrouw, dat is Françoise. De jongen in driewieler is Idriss, haar vijfde kind, binnenkort 19. Idriss werd ziek toen hij zes maanden oud was. Reden genoeg voor zijn papa om de benen te nemen en zijn vrouw en kinderen in de steek te laten.
 
Idriss en Françoise wonen in een klein huisje met een koertje. De familie heeft het niet breed. Toch moet mama Françoise elk trimester 30 $ schoolgeld zien te betalen. Daarbij komt nog schoolmateriaal en extra kosten, zoals het inschrijvingsgeld om te mogen meedoen aan de examens.

Met idriss gaat het goed. Naar school gaan is wel niet altijd makkelijk. Wanneer het regent, is de weg onberijdbaar. Asfaltwegen zijn er niet. Er ligt ook veel afval op straat en door ondiepe greppels loopt vuil water.

Idriss werkt goed op school en heeft veel vrienden. Hij werd dit jaar zelfs unaniem verkozen tot “minister van gezondheid”. Over zijn toekomst, blijft Idriss bescheiden: “Ik wil een naaiopleiding volgen”, zegt hij, “dan ben ik tenminste zeker dat ik werk zal hebben”.