Laos : Het vervloekte metaal - Tim Dirven

Sinds de massale bombardementen door het Amerikaanse leger tijdens de Vietnamoorlog, is Laos een van de landen met het meeste niet-ontplofte oorlogstuig (UXO’s) ter wereld. Geschat wordt dat tussen 1965 en 1976 tijdens 181.000 vluchten minstens 260 miljoen clusterbommen over het land werden verspreid. Het is moeilijk om in te schatten hoeveel van deze bommen niet meteen zijn ontploft. De cijfers lopen uiteen van 13 tot 78 miljoen. Een onderzoek uit 1996 door Handicap International naar de impact van UXO’s in Laos, maakt gewag van 87.000 km² bevuild terrein, dit is 37% van de totale oppervlakte. Van de 18 provincies in het land zijn er 15 getroffen.Omdat er geen centrale gegevensinzameling is, kent niemand het juiste aantal slachtoffers van clusterbommen in Laos. Tussen 1965 en 2007 zouden er 4.837 bevestigde slachtoffers zijn, maar men is er zich van bewust dat dit cijfer nog een onderschatting. Tim Dirven was ter plaatse en maakte deze reportage.