Verhalen uit Angola

Handicap International is sinds halfweg jaren negentig actief in Angola, aanvankelijk om de vele slachtoffers van landmijnen te helpen. In 2005 gaf Handicap International de leiding over haar revalidatiecentra in handen van de Angolese overheid. In de loop van 2012 worden de Angolezen ook verantwoordelijk voor de andere projecten van Handicap International in Angola. Wendy Huyghe en fotograaf Dieter Telemans trokken voor Handicap International door Angola, op zoek naar verhalen en foto’s.