Zuid Soedan: ons werk in de kampen

Sinds de gevechten in december 2013 zijn 863.000 Zuid-Soedanezen op de vlucht geslagen. 123.000 van hen zochten bescherming in het buitenland. 740.000 bleven in eigen land. In een van de ontheemdenkampen van Juba heeft Handicap International steunpunten opgezet voor de meest kwetsbare vluchtelingen (mensen met een handicap, kinderen, zwangere vrouwen, ouderen ...). Mobiele teams gaan in het kamp op zoek naar mensen die hulp nodig hebben en zorgen dat de hulp hen bereikt.

copyright foto's: Camille Lepage/Handicap International