Prinses Mathilde bezoekt onze projecten in China

  • groepsfoto: prinses Matilde bezoekt onze projecten in China
  • de voorzitter van Handicap International met prinses Mathilde
  • prinses Matilde bezoekt de projecten in China
  • Prinses Mathilde met de nationale staff

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde, die Prins Philippe vergezelt ter gelegenheid van zijn economische missie in China, heeft in Beijing de verantwoordelijken van Handicap International ontmoet. Ze bezocht eveneens twee van onze partners in Beijing: de verenigingen China Dolls en One + One.

China Dolls is een vereniging voor personen die lijden aan broze bottenziekte. One + One is een vereniging voor personen met een handicap die werd opgericht door personen met een handicap. Ze hebben hun eigen radiozender opgericht. Tijdens haar bezoek heeft Prinses Mathilde een boodschap ingesproken om de bevolking te sensibiliseren. Deze opname zal uitgezonden worden op 3 december 2011, de Internationale dag van personen met een handicap.