Algerije

Handicap International zet acties op poten om ervoor te zorgen dat de Algerijnse maatschappij daadwerkelijk rekening houdt met de meest kwetsbaren, onder wie kinderen en volwassenen met een handicap, en hen werkelijk integreert. Om dit doel te kunnen bereiken, is het essentieel dat de rechten en noden van deze mensen worden erkend.

Interventiegebieden

  • Discriminatie tegen handicaps bestrijden
  • Kinderen met een handicap onderwijzen
  • Handicaps voorkomen
  • De mentale gezondheid verbeteren
  • De integratie van mensen met een handicap in de samenleving verbeteren

Lopende acties

In Algerije streeft Handicap International ernaar dat gespecialiseerde instellingen en klassieke onderwijsstructuren beter kinderen met een handicap opvangen. Daarvoor leidt onze organisatie pilootprojecten in Sétif en Tizi Ouzou. De ouders van de leerlingen, de media en actoren binnen het onderwijs worden gesensibiliseerd rond het universele recht op onderwijs (alle kinderen hebben recht op onderwijs) en de leerkrachten krijgen inclusieve pedagogische technieken aangeleerd (methodes die kinderen met een handicap toelaten om de lessen te volgen).

Daarnaast ondersteunt Handicap International meerdere initiatieven die gericht zijn op betere en kwaliteitsvollere zorg voor mensen met een handicap. Onze organisatie geeft vormingssessies aan het personeel van een centrum waar kinderen met een mentale handicap of ziekte worden verzorgd. In het kader van een ander project werken we samen met gezondheidszorgwerkers en Algerijnse verenigingen die hulp bieden aan mensen met neuromusculaire aandoeningen.

Tot slot steunt Handicap International organisaties van en voor mensen met een handicap, opdat ze hun stem kunnen laten horen bij de autoriteiten en publieke machtsinstellingen, op eenzelfde manier als andere middenveldorganisaties.

Situatie in het land

De situatie en perceptie van personen met een beperking evolueert in positieve zin in Algerije, maar hun integratie en inclusie in de maatschappij is nog steeds onvoldoende.

Sinds zijn onafhankelijkheid zet de Algerijnse staat in op een sterk sociaal beleid met aandacht voor de bescherming van kinderen en adolescenten met een handicap en andere kinderen die kwetsbaar zijn. Op 19 december 1992 heeft de Algerijnse staat zo het verdrag inzake de rechten van kinderen bekrachtigd en in mei 2009 werd ook het internationale verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geratificeerd. De betrokken wetgeving wordt echter nog niet voldoende toegepast.

Team van Handicap International in Algerije: 8 personen
Aanwezigheid van Handicap International in Algerije: sinds 1990