CAS met Handicap International naar Benin

afbeelding van Els Beelen

Dinsdag 17 juli stappen Marcus en Karin van de sportorganisatie C.A.S. samen met Els van Handicap International op het vliegtuig richting Cotonou, de grootste stad van Benin. Daar zullen ze kennismaken met Lion Handisport Benin, een organisatie voor sport voor personen met een beperking. C.A.S. is het Centrum voor Aangepast Sporten in Leuven. De twee organisaties zullen gedurende twee weken ervaringen uitwisselen over sport en aangepaste bewegingsactiviteiten voor personen met een beperking.

Benin is één van de meest stabiele democratieën van het Afrikaans continent, met een sterk ontwikkeld maatschappelijk middenveld. Op economisch vlak scoort het land minder goed. Een groot deel van de bevolking in Benin leeft in armoede, 75.2 % van de bevolking moet rondkomen met 2 dollar per dag. Bovendien hebben mensen met een beperking het er op sociaal vlak vaak hard te verduren. Uit onderzoek van het Platform voor Handicap en Ontwikkelingssamenwerking (PHOS, 2012) blijkt dat een aanzienlijk deel van de bevolking van Benin een sterk negatief beeld over handicaps heeft.

Sport is een uitgelezen middel om dat stigma te doorbreken en ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan gewone activiteiten in de samenleving. De organisatie Lion Handisport zet zich al twintig jaar in voor sport en de bevordering van sociale integratie van personen met een beperking in Cotonou. De organisatie is ervan overtuigd dat mensen met een beperking een essentiële rol spelen in het ontwikkelingsproces van Benin.

Het Leuvense C.A.S. vertegenwoordigt tijdens deze uitwisseling de Vlaamse sportfederatie Parantee met een aanbod voor alle sporters, met of zonder beperking. Parantee vertrekt vanuit de passie voor sport, dat personen met of zonder beperking met elkaar verbindt.

C.A.S. en Lion Handisport zullen het gedurende twee weken vooral hebben over sensibilisering van scholen en universiteiten - rond het thema ‘sport voor personen met een handicap’. Verder zullen ze elkaars concrete activiteiten beter leren kennen. Activiteiten en manieren van aanpak in België en in Benin kunnen natuurlijk niet zomaar worden gekopieerd. Maar de verschillen kunnen natuurlijk wel interessante ideeën opleveren, om te werken rond de toegankelijkheid van sport voor iedereen, met én zonder beperking.

Het belooft alvast een heel interessante uitwisseling te worden! Karin, Marcus en Els zullen tijdens hun verblijf in Benin regelmatig bloggen over hun dagelijkse ervaringen in Cotonou.