Groep Ubuntu met Handicap International in Benin

afbeelding van Els Beelen

Op 24 november landen Jeroen en Johan van Groep Ubuntu samen met Els van Handicap International in Cotonou, de grootste stad van Benin. Daar zullen ze opgewacht worden door een delegatie van SOS Handicap Mental Benin. Gedurende twee weken zullen de twee organisaties samenwerken rond het thema "zelfontplooiing van personen met een verstandelijke beperking".

Benin is één van de meest stabiele democratieën van het Afrikaans continent, met een sterk ontwikkeld maatschappelijk middenveld. Op economisch vlak scoort het land minder goed. Een groot deel van de bevolking in Benin leeft in armoede; 75.2 % van de bevolking moet rondkomen met 2 dollar per dag. Zeker mensen met een beperking hebben het er hard te verduren, zowel op sociaal als economisch vlak. Volgens een Beninse reporter in het internationaal tijdschrift Yanous zijn personen met een beperking immers nog heel vaak veroordeeld tot bedelen. Dit komt volgens hem voornamelijk door het gebrek aan structurele en reële ondersteuning voor de sociale en professionele integratie van personen met een beperking.

Ondanks het ontbreken van structurele overheidssteun, bestaan er heel wat organisaties voor personen met een beperking in Benin. Er zijn ongeveer 180 organisaties over het hele land (PHOS, 2012). Er bestaat echter nog een grote verdeeldheid tussen deze organisaties, waardoor ze maar in beperkte mate op het beleid kunnen drukken. Handicap International stimuleert de netwerking die moet leiden tot een nationale federatie. De eerste successen zijn al geboekt. Zo is er in het zuiden van Benin al een netwerk opgestart: le Réseau des Associations de Personnes Handicapées de l’Atlantique et du Littoral (RAPHAL).

Dankzij het netwerk RAPHAL zijn SOS Handicap Mental Benin en Groep Ubuntu met elkaar in contact gekomen. Het bezoek van Groep Ubuntu in Benin is een eerste etappe van de samenwerking tussen de twee organisaties. Ze zullen het tijdens hun verblijf voornamelijk hebben over het ondersteunen van het sociaal netwerk van mensen met een intellectuele beperking. Daarnaast willen ze ervaringen uitwisselen over onderwijs, vorming en werk voor personen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

In mei 2013 zullen twee vertegenwoordigers van SOS Handicap Mental voor twee weken naar België komen om deel te nemen aan de activiteiten van Groep Ubuntu, om te getuigen over hun ervaringen en om andere organisaties voor personen met een beperking in België te ontmoeten.

Het belooft alvast een interessante ontmoeting te worden. Tijdens hun verblijf in Cotonou blijf je Jeroen, Johan en Els op de hielen zitten via deze blog.

 

 

 

Lees meer in dossier: