Johans gevleugelde woorden

afbeelding van Els Beelen

De gevleugelde woorden « les choses importantes sont féminines » poneerde Johan strategisch tijdens onze ontmoeting met de nationale blindenorganisatie voor vrouwen, OFAB. Deze organisatie gaat ervan uit dat vrouwen met een visuele beperking twee keer worden gediscrimineerd. Omdat ze vrouw zijn én omdat ze een beperking hebben, kunnen ze vaak niet van dezelfde rechten genieten als hun mannelijke tegenhangers zonder beperking. Daarom zet deze organisatie sterk in op onderwijs voor meisjes met een visuele beperking en beroepsopleidingen voor vrouwen met een visuele beperking.

Voor de organisatie SOSHMB gaat Johans uitspraak ook op. Op de wekelijkse ontmoeting voor ouders van kinderen met een intellectuele beperking was er slechts één vader aanwezig. Een deel van de verklaring hiervoor ligt erin dat een groot deel van de mannen hun vrouw verlaten wanneer ze een kind met een beperking op de wereld zetten. Maar de vrouwen blijven niet bij de pakken zitten en zijn samen vastbesloten om de situatie voor hun kinderen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Ondersteuning voor hen is ook onontbeerlijk. Eveline, een moeder van een jongen met een zware verstandelijke beperking, geeft aan dat het heel vaak tasten in het duister is. Training en vorming is dan ook van de concrete werkpunten voor de verdere samenwerking tussen Groep Ubuntu en SOSHMB. Johan en Jeroen van Groep Ubuntu zullen een projectvoorstel uitwerken voor vormingsmodules voor ouders en professionelen rond de aanpak van personen met een intellectuele beperking.

Tijdens ons twaalfdaagse en intens bezoek werden we werkelijk meegesleurd in de molen van het leven in Cotonou. We geven graag onze indrukken van het leven in de grootste stad van Benin weer.
Ten eerste is er de chaos, die zich in alle hevigheid manifesteert in het verkeer. Maar toch zit er steeds een soort georganiseerdheid in de chaos. Iedereen is bijvoorbeeld zo op elkaar afgesteld, dat de niet aflatende stroom aan brommers, moto’s, auto’s en vrachtwagens als een natuurlijke flow door elkaar vloeit. Regels als ‘voortdurend toeteren wanneer je remmen niet meer werken’ lijkt ook iedereen te kennen en te respecteren.
In de stoffige straten staan er overal autowrakken geparkeerd en ligt er vuilnis op straat. Georganiseerde afvalophaling hebben we hier niet gezien, vuurtjes voor het opstoken van afval of daken die als afvalreservoirs dienen des te meer.

Bovendien leerden we tijdens ons verblijf ook wat meer bij over voodoo, dat zijn oorsprong kent in Benin en Togo en nog steeds één van de grootste religies is van Benin. Ons beeld van de voodoopopjes die doorboord worden met naalden staat redelijk ver van de realiteit af. Dit heeft immers op zich weinig met voodoo te maken en is een heel zeldzaam gebruik binnen de religie. Voodoo is echter een religie van hoop en wensen. Voodoo gaat ook hand in hand met andere religies. Niets verhinderd mensen om eerst tot de christelijke God te bidden en nadien een bezoek te brengen aan de voodootempel. We vroegen aan de zelfverklaarde wereldmeester van de voodoo naar de positie van mensen met een handicap binnen de voodoogemeenschap. Hij vertelde ons dat er met veel respect wordt omgegaan met deze mensen. We merken dit ook in de houding van onze chauffeur Aristide, die voodo-aanhanger is, naar alle personen met een beperking toe waar we mee samenwerken. Hij zal de eerste zijn om de capaciteiten van iemand met een verstandelijke beperking te waarderen of een rolstoel door het mulle zand heen te duwen wanneer iemand vastrijdt.

Wat we ten slotte ook nog onthouden van ons bezoek is de verbetenheid van onder andere de vrouwen van SOSHMB om iets te veranderen aan de situatie van hun kinderen. De moeilijke context kan snel moedeloosheid in de hand werken, maar zij besluiten dat ze willen verder gaan en zich zullen blijven inzetten voor meer rechten van mensen met een verstandelijke beperking in Benin.

We beginnen nu al na te denken over een rijk en gevuld programma voor de Beninse delegatie van SOS Handicap Mental Benin die eind mei 2013 naar België zal komen. Ook tijdens hun bezoek zullen proberen regelmatig onze impressies van hun bezoek hier neer te pennen.