Voorbij discriminatie

afbeelding van Els Beelen

De tijd is voorbij gevlogen tijdens het bezoek van Marijke, Danny en Koen van Onze Nieuwe Toekomst in Cambodja. Dit bezoek is het begin van een samenwerking waarbij over de grenzen heen de handen in elkaar worden geslaan om te pleiten voor de rechten van personen met een verstandelijke beperking.

De afgelopen week rolden we van de ene boeiende activiteit in de andere. We hebben vele bezoeken op onze teller staan en veel bijgeleerd. We leerden dat er nog steeds veel discriminatie bestaat ten opzichte van mensen met een verstandelijke beperking in Cambodja. Er zijn verschillende verklaringen voor deze vooroordelen en discriminatie. Ten eerste kennen oorlogsslachtoffers met een beperking veel erkenning en respect in de Cambodjaanse samenleving. Maar mensen met een verstandelijke beperking zijn veel minder zichtbaar en worden ook vaak weggestopt door ouders die zich schamen of niet voldoende voor hen kunnen zorgen. Dit laatste wordt in beeld gebracht met de documentaire ‘Breaking the cage’ over een meisje met het downsyndroom in Cambodja dat thuis in een kooi gehouden wordt. Verder werd ons verteld dat veel mensen in Cambodja geloven in het concept wedergeboorte. Dit leidt vaak onrechtstreeks tot vooroordelen. Sommigen geloven immers dat mensen met een verstandelijke beperking iets verkeerd hebben gedaan in een vorig leven en nu in dit leven daarvoor gestraft worden.

De charismatische directeur van het centrum van geestelijke gezondheidzorg (CCAMH) vertelde ons dat hij een afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking opende net omdat deze mensen minder aanvaard zijn en minder rechten hebben. De educatieve sector, die normaalgezien zich richt op deze doelgroep, is immers met de grond gelijk gemaakt tijdens het Pol Pot regime (1975 tot 1979). Deze sector is weer opgebouwd, maar er is nog veel werk aan de winkel om de schade van het verleden in het halen. De aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking stijgt traag, maar gestaag.

Wanneer Marijke verhalen hoort over vooroordelen, zegt ze steevast dat zij hier tegenin zou gaan. Ze laat zich immers niet doen! De directeur van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CCAMH) wilde haar meteen in Cambodja houden zodat ze hier in Cambodja meer mensen van hun vooroordelen zou kunnen afhelpen. In plaats van in Cambodja te blijven zullen Marijke en Danny en hun coach Koen van Onze Nieuwe Toekomst zich blijven inzetten voor een samenwerking met de ROSE Group om hun stem voor mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving te laten horen.

We leerden ook veel van de goede praktijken hier. Zoals een klas voor kinderen met een verstandelijke beperking die ingebed is in de gemeentelijke basisschool. Op deze manier leren kinderen elkaar kennen en kunnen die diepgewortelde vooroordelen aangepakt worden. Kinderen worden ook aangeleerd om samen te werken en van afkijken hebben ze hier nog niet gehoord. Het is toch maar logisch dat kinderen elkaar helpen?
Ook de onwaarschijnlijke energie en het doorzettingsvermogen in moeilijke omstandigheden dat hier wordt getoond is heel erg indrukwekkend.

Marijke en Danny vertelden dagelijks over hun ervaringen en indrukken in Cambodja. Je kunt hun bevindingen terugvinden op de facebookpagina van Onze Nieuwe Toekomst.

In oktober komen er twee leden van de ROSE Group naar België. We zijn alvast aan het nadenken over activiteiten die we kunnen voorzien zodat het programma even straf is als het programma dat voor ons voorzien werd.
 

Lees meer in dossier: