Een beter leven voor mensen met een handicap

afbeelding van Jeroen Stol

Ons werk in Cambodja is volop in beweging. Wij zijn hier om bij te dragen tot een betere levensstandaard voor mensen met een handicap. Toen we hier - bijna 30 jaar geleden – begonnen, ging onze aandacht grotendeels naar slachtoffers van landmijnen, granaten en andere explosieven. In zeer moeilijke omstandigheden en met relatief weinig middelen hielpen mijn collega’s de mensen soms letterlijk weer op de been.

Enerzijds richtten we ons op de slachtoffers - of beter gezegd de overlevenden – van niet-ontploft oorlogstuig. Anderzijds focusten we op preventie. Onder preventie vallen zowel de voorlichtingscampagnes als het ruimen van de explosieven. Helaas moet onze aandacht ook vandaag de dag nog naar die thematiek gaan. Nog steeds zijn er gebieden waar men het risico loopt met niet-ontploft oorlogstuig in aanraking te komen. Veelal is het risico het grootst voor de allerarmsten die hun akkers bewerken. Soms is de aanwezigheid van explosieven ook een oorzaak van armoede, namelijk wanneer mensen daardoor hun land niet op durven.

Wie betrokken geraakt bij een ongeval met niet-ontploft oorlogstuig, heeft vaak levenslang een rolstoel, prothese of krukken nodig. Die loophulpmiddelen zijn af en toe aan onderhoud en vervanging toe. Geleidelijk aan proberen wij de diensten die we hebben opgezet te integreren in het Cambodjaanse overheidsapparaat. Dat is een traag, maar interessant proces, dat aantoont dat ons werk evolueert.

In Cambodja richten we ons niet meer louter op landmijnen en clustermunitie. Hoog op de lijst van ongevallen die tot handicaps kunnen leiden, staan verkeersongevallen. Cambodja heeft te kampen met gemiddeld vijf verkeersdoden per dag. Handicap International probeert daar op verschillende niveaus iets aan te doen. We doen aan hulpverlening, maar we zijn ook volop actief in het voorlichten van de bevolking. Die voorlichting gaat onder andere over het belang van helmgebruik, de gevaren van rijden onder invloed en snelheidsrisico’s.

Tegelijkertijd werken we met diverse overheidsorganen samen om wetgeving te verbeteren en uit te voeren. Die aanpak is zeer succesvol! Dat succes is mede te danken aan de expertise van en de partnerschappen met diverse Vlaamse organisaties, zoals het Instituut voor Mobiliteit (Universiteit Hasselt) en de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde.

Van 28 november tot 2 december ten slotte organiseert de hoofdstad Phnom Penh de elfde bijeenkomst van alle landen die het verbod op landmijnen hebben ondertekend. Voor de Cambodjaanse regering en voor Handicap International is dat een belangrijke gebeurtenis.