China

  • China, Yan Lei

Handicap International werkt al twaalf jaar in China en heeft verschillende projecten op het vlak van preventie, revalidatie en re-integratie. Na de zware aardbeving in 2008 stuurden we ook noodhulp, wat is uitgegroeid tot een langetermijnproject dat aan de slachtoffers revalidatie en mogelijkheden tot re-integratie biedt. Vandaag werken we in vier verschillende provincies en hebben we tien verschillende sites. Het is ons streefdoel om de bestaande projecten te optimaliseren. Maar er ligt een grote uitdaging in het beïnvloeden van het nationale beleid, zodat meer mensen van adequate sociale bescherming kunnen genieten en kunnen deelnemen aan het sociale leven. Personen met een handicap zijn in China per definitie arm. Vooral de landelijke gebieden verdienen meer aandacht, want daar leeft 75 procent van de mensen met een handicap.

Opsporen, voorkomen en opvolgen van beperkingen bij baby’s en kinderen
In China komen jaarlijks 800.000 tot 1.200.00 kinderen met een beperking ter wereld. Dat is 4 à 6 procent van alle geboortes. De grote meerderheid moeten we situeren in landelijke gebieden. In Tibet en in de provincie Sichuan trainen we daarom het medische personeel. We tonen hoe ze handicaps kunnen voorkomen tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling en na de geboorte. Er zijn bewustmakingscampagnes die zwangere vrouwen duidelijk maken dat ook zij handicaps kunnen voorkomen. Zo werden vorig jaar 4.000 flessen foliumzuur uitgedeeld. Daarnaast hebben we revalidatieprojecten voor jonge kinderen.

Revalidatie

In Tibet, Sichuan en Guangaxi steunt en vormt Handicap International het personeel van de revalidatiecentra. Kwalitatief hoogstaande revalidatie blijft voor mensen met een handicap de sleutel naar een terugkeer in het ‘normale’ leven. We leiden fysiotherapeuten en orthopedisten op. In Sichuan hebben we onze handen vol met de slachtoffers van de vernietigende aardbeving in 2008. In het zwaarst getroffen gebied hebben we een post-emergency project.

Mensen met een handicap integreren in hun gemeenschap

We steunen en stimuleren mensen met een handicap om actief lid te worden van hun gemeenschap. We creëren zelfhulpgroepen en we stimuleren mensen met een handicap om mee beslissingen te nemen in de gemeenschap .

Onderwijs voor iedereen

We gebruiken verschillende strategieën opdat mensen met een handicap toegang zouden krijgen tot onderwijs: inclusief onderwijs (kinderen met een handicap kunnen terecht in het traditionele onderwijs), aangepaste lestechnieken in speciale scholen en informeel onderwijs in de gemeenschap.

Economische inclusie

De bedoeling is mensen met een handicap te integreren in het economische leven. Hiervoor hebben we verschillende strategieën: professionele opleidingen, microkredieten en hulp bij het opstarten van een eigen winstgevende activiteit. In Guanxi hebben we bijvoorbeeld in de scholen voor jongeren met een handicap ook beroepsopleiding voorzien zodat ze beter zijn voorbereid op een professionele toekomst.

We steunen lokale partners en verenigingen

Handicap International steunt verenigingen van mensen met een handicap en lokale organisaties die werken rond handicaps. We zorgen voor training op het vlak van lobbywerk en management en we delen onze technische expertise op het vlak van handicaps.

We lobbyen voor mensen met een handicap in de landelijke gebieden

Meer dan 75 procent van de mensen met een handicap leeft in landelijke gebieden en heeft nauwelijks toegang tot de nodige diensten. Handicap International pleit voor een betere sociale zekerheid voor die mensen. Dat gebeurde onder andere in december tijdens een grote nationale conferentie die we hielpen organiseren. Die vond plaats in Guangzhou in het zuiden van het land. Daar hebben we zeker een invloed uitgeoefend op de overheid die nadenkt over een nieuw systeem van sociale zekerheid. Om ons lobbywerk zo goed mogelijk te kunnen doen, werken we samen met verschillende academische instellingen, zoals de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen. Daarnaast zorgen we ervoor dat het thema voldoende in de pers komt.

Perspectieven

Zoals in vele landen betekent een handicap in China heel vaak armoede. Het inkomen van iemand met een handicap is minder dan de helft van het gemiddelde inkomen. Volgens een nationale enquête in 2006, heeft slechts een derde van de mensen met een handicap toegang tot de nodige diensten, slechts een vijfde van diegenen die hulpmiddelen (zoals een rolstoel) nodig hebben, kan dat betalen. Onze uitdaging is om samen met de regering en andere organisaties directe steun te geven, zowel op nationaal als lokaal vlak.

In 2010 zal Handicap International een rapport publiceren. Daarin beschrijven we onze tien jaar expertise en presenteren we onze conclusies en aanbevelingen. Op basis van het rapport zal op nationaal niveau een nieuw project worden gestart in samenwerking met de National Chinese Disabled Persons Federation.

Daarnaast zal Handicap International zich op het lokale niveau blijven inzetten voor revalidatie, onderwijs en het creëren van werk.

Handicap International wil ook meer communiceren met China over de internationale campagnes om landmijnen en clusterbommen te bannen.