Solidaire organisaties

Liesbeth met Chinese pennevriendin
Foto van Marcus met aantal leden van Lion Handisport tijdens rolstoelbasketbal
logo 'Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking'

Het project Solidaire Organisaties is een tijdelijk uitwisselingsproject van Handicap International. Dit project startte in 2008 en werd afgesloten eind 2013. Organisaties van en voor mensen met een handicap zijn de spil van dit project. Het is de bedoeling dat deze organisaties in België en in het Zuiden elkaar de hand reiken om te werken rond de rechten van mensen met een handicap. De nadruk binnen dit project ligt op de dialoog, enerzijds tussen organisaties uit verschillende landen, anderzijds tussen organisaties in België.

Er worden uitwisselingen opgezet tussen organisaties in België en in het Zuiden om elkaar wederzijds te versterken.

Workshops worden aangeboden aan de betrokken organisaties om zich te verdiepen in ontwikkelingssamenwerking, processen van interculturele ontmoetingen en handicaps in het Zuiden.

De Belgische organisaties die hebben kennisgemaakt met een partnerorganisatie in het Zuiden, zullen hun ervaringen onderling uitwisselen via een netwerk.