Filmvertoning: Shadow World in Leuven

  • Een beeld uit de film 'Shadow World'
za, 28/04/2018 - 11:00

Leuven is dit jaar opnieuw één van de vele gaststeden voor het Afrika Filmfestival. Op zaterdag 28 april wordt Shadow World vertoond in het M-Museum: een documentaire over de schimmige wereld van de internationale wapenhandel. Na afloop van de film krijg je de kans om vragen af te vuren aan Andrew Feinstein, de auteur van Shadow World, en Alma Al-Osta, wapenexperte en lobbyist bij Handicap International.

Shadow World

Gesproken: Engels. Ondertiteld: Frans/Nederlands.

Filmmaker Johan Grimonprez laat in Shadow World de gang van zaken zien in de wereldwijde wapenhandel, waar winst belangrijker is dan mensenlevens. In de nasleep van elke oorlog duiken er geruchten op van omkoping, belangenvermenging en onethisch winstbejag. Een schimmige wereld van wapenhandelaren, corruptie, hebzucht, smeergeld en achterkamerpolitiek. Maar ook van geheime diensten, militaire bevelhebbers, politici en wereldleiders, wiens morele kompas helemaal tilt geslagen is. Hun enige belang lijkt de oorlog zo lang mogelijk te laten duren om zoveel mogelijk geld te verdienen. Aan de hand van getuigenissen van onderzoeksjournalisten, wapenhandelaren, lobbyisten en politici, toont de documentaire Shadow World hoe de internationale wapenhandel een bedreiging vormt voor de democratie. Niet alleen in de landen waar de wapens worden gebruikt, maar ook in het Westen waar ze worden gemaakt.

De filmvertoning wordt gevolgd door een gesprek met Andrew Feinstein, auteur van Shadow World en Alma Al-Osta, wapenexpert en lobbyist van Handicap International.

Zie ook: https://afrikafilmfestival.be/view/movies/shadow-world 

Praktisch

Datum: 28 april van 11 – 13u
Plaats: M - Museum, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven
Afrika Filmfestival