Hoe controleert Handicap International de besteding van haar middelen?

We schenken veel aandacht aan het goede beheer van de fondsen die ons ter beschikking worden gesteld. Alle rekeningen van de vereniging worden gecontroleerd door Ernst & Young. Verder worden de uitgaven voor onze projecten regelmatig specifiek gecontroleerd in opdracht van onze institutionele donateurs. Daarnaast kunnen onze budgetten slechts worden ingezet na het doorlopen van strikte interne procedures. Dankzij de hoger genoemde externe en interne controlemechanismen kunnen we verzekeren dat de middelen die we van onze donateurs krijgen optimaal worden beheerd.

Bekijk hier onze financiële informatie.

Handicap International is een actief lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en onderschrijft de deontologische code van de VEF. Daarin is uw recht op informatie opgenomen.