Waarom richt Handicap International zich tot mensen met een handicap in het Zuiden?

Weinig humanitaire organisaties richten zich tot die doelgroep. Toch hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie één miljard mensen – dus 15 % van de wereldbevolking – een handicap. En zij hebben met specifieke problemen af te rekenen, zeker in ontwikkelingslanden.

Lees het dossier Handicap International over World Report on Disability en leer welke moeilijkheden mensen met een handicap in het Zuiden ondervinden en hoe Handicap International daaraan tegemoet komt.