Wat doet Handicap International?

Handicap International is een internationale ngo die de meest kwetsbare mensen helpt wereldwijd. Onze organisatie leidt rond verschillende thema's projecten, zoals revalidatie, ontmijning en moeder- en kindgezondheid. 

In het bijzonder voorkomen onze teams handicaps, verzorgen ze mensen met een handicap en begeleiden ze hen op hun weg naar autonomie en integratie in de maatschappij.

Ook in crisissituaties helpt Handicap International de meest kwetsbare mensen (mensen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, kinderen die er alleen voor staan ...). Denk aan natuurrampen (bv. aardbeving in Nepal) en gewapende conflicten (Syrische oorlog).