Goto main content

Je weet waarvoor je loopt

Gemotiveerde medewerkers van Accor Hotels Belux trekken sinds twee jaar de loopschoenen aan om geld in te zamelen voor Handicap International. Dit levert een bescheiden maar succesvol partnerschap op waar beide partijen de vruchten van plukken.

Met een half miljoen hotelkamers wereldwijd is de kans groot dat je ooit al eens de nacht doorbracht onder de nette lakens van een van de Accor Hotels. De sportieve partner van Handicap International – met merken als Ibis, Novotel en Pullman in de rangen – is nummer één in de wereld van hoteloperatoren.

Deze status brengt verantwoordelijkheden mee, bijvoorbeeld op het vlak van sociaal verantwoord ondernemen. Precies daar past Handicap International in het plaatje. Wij spraken met Kathleen Sel, hr-coördinator van Accor Hotels Belux, die de samenwerking toelicht.

Wat houdt het partnerschap van Accor Hotels met Handicap International in?

Kathleen Sel: Al twee jaar op rij nemen we met Accor Hotels Belux deel aan de 20 km door Brussel ten voordele van Handicap International. Onze medewerkers laten zich sponsoren en zamelen zo geld in voor de revalidatieprojecten van de organisatie. Voor elke 40 euro die onze lopers bijeenzamelen, legt Accor Hotels nog eens 40 euro bij.

Accor Hotels Belux sponsort ook regelmatig evenementen van Handicap International “in natura”: we geven vouchers weg voor een gratis overnachting in een van onze hotels om te gebruiken als hoofdprijs van een quiz bijvoorbeeld.

20 km lopen met collega’s, dat klinkt bijna als een teambuildingsactiviteit.

Daar heeft het zeker iets van mee. Het is een activiteit die de grenzen van onze functies overstijgt. Iedereen kan meedoen: van kamermeisjes en onthaalpersoneel tot hotelmanagers of medewerkers op de zetel. Collega’s spreken ook soms af om samen te gaan trainen na het werk.

Het blijft natuurlijk een puur persoonlijk engagement, elke werknemer beslist voor zichzelf om mee te lopen voor het goede doel of niet. We doen wel ons best om iedereen ervoor warm te maken.

Waarom kiezen jullie voor Handicap International?

Handicap International is een gekende naam: je weet waarvoor het staat, waarvoor je loopt en waar je geld naartoe gaat. Op een bepaald moment waren sommige collega’s vragende partij om in groep een sportieve uitdaging aan te gaan. Net toen ontdekte ik de mogelijkheid om met het We Repair Lives-team van Handicap International aan loopwedstrijden mee te doen. Het partnerschap is zo eigenlijk organisch ontstaan.

Hoe belangrijk is sociaal verantwoord ondernemen voor Accor Hotels?

Accor Hotels heeft een social responsability team in Parijs dat zich voltijds daarvoor inzet. Daaruit is bijvoorbeeld het PLANET 21-plan voortgekomen, eenentwintig duurzame doelstellingen die al onze hotels moeten halen tegen eind 2015. Daarnaast is er het Solidarity Accor-project, waarmee Accor solidaire nevenprojecten van haar medewerkers financieel steunt. En ook een partnerschap met een goed doel als Handicap International past in dit kader.

Accor Hotels Belux heeft ook samengewerkt met RESOC. Dat is een sociaal-economisch overlegorgaan, dat een diverse werkvloer stimuleert en bedrijven aanspoort om bijvoorbeeld mensen met een handicap aan te werven. Al onze hotels streven diversiteit na op het vlak van hun personeel.

Tot slot: hoe rooskleurig ziet de toekomst eruit voor de samenwerking?

We werken nu al twee jaar vlot samen. De loopwedstrijden zijn een opportuniteit voor onze medewerkers om elkaar te ontmoeten of beter te leren kennen. Het is een sportieve uitdaging die onze mensen motiveert, een andere manier om zich te ontplooien binnen het bedrijf. Tegelijkertijd wordt het goede doel er beter van!

Het partnerschap zal dus zo nog even doorgaan. In 2015 waren veel dezelfde lopers als het jaar ervoor van de partij: dat wil dus zeggen dat het voor velen een mooie uitdaging is die naar meer smaakt.