Libië

In Libië voorziet Handicap International (HI) in medische basisbehoeften, voornamelijk revalidatietherapie aan intern ontheemden, kinderen en personen met een handicap in het bijzonder. HI ondersteunt bovendien verschillende regionale gezondheids- en revalidatiecentra.

Interventiegebieden

  • Investeren in geestelijke gezondheidszorg
  • Personen met een handicap integreren in de maatschappij

Lopende acties

HI werkt in Libië met een mobiel team om kwetsbare vluchtelingen – voornamelijk kinderen en personen met een handicap - te identificeren. Zij krijgen medische zorgen toegewezen, zoals revalidatiesessies of psychologische ondersteuning. Die laatsten worden rechtstreeks behandeld door het team of geholpen in één van de dichtstbijzijnde gezondheidscentra. HI zelf ondersteunt 11 gezondheidscentra, geeft opleidingen aan het personeel en verdeelt apparatuur, benodigdheden en begeleidende informatie aan zowel het medisch personeel als de patiënten.

Situatie in het land

Sinds de dood van kolonel Kadhafi in oktober 2011, is Libië ten prooi gevallen aan gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende milities en een ongecontroleerde toestroom van wapens, die een permanent onveilig klimaat scheppen. De grootste uitdaging voor het land bestaat er vandaag in om een vredesproces op gang te brengen en institutionele stabiliteit te vinden.

Tot 2011 was Libië een drijvende kracht achter de economie in de regio, voornamelijk dankzij de export van olie. Het land stond 64e (op 187 landen) op de ontwikkelingsindex van de Verenigde Naties. Het is sindsdien gezakt naar de 94e plaats.

Libië telt ongeveer 6,2 miljoen inwoners, de gemiddelde levensverwachting is 72 jaar, waar die voor de crisis in 2011 nog 75 jaar bedroeg. De alfabetiseringsgraad ligt rond 90%. 

Team van Handicap International in Libië: 17
Aanwezig in Libië: sinds 2011