Go to main content

Netwerk

Handicap International ondersteunt Belgische organisaties ook om een netwerk te vormen. Zo kunnen ze samen de rechten van mensen met een handicap in het Zuiden verdedigen. Handicap International organiseert aan het einde van dit project, in 2013, met alle betrokken Belgische organisaties een seminarie om het project te evalueren. Verder is het de bedoeling dat de organisaties beslissen hoe ze hun ervaringen kunnen bundelen om het brede publiek te sensibiliseren over ‘handicaps in de wereld’. Ten slotte is het de bedoeling dat de Belgische organisaties meehelpen om het thema handicap op te nemen in de politiek van internationale samenwerking.

Belgische organisaties van en voor mensen met een handicap spelen dus een sleutelrol binnen dit project. Zij zetten acties op poten om de rechten van mensen met een handicap in het Zuiden te promoten. Daarvoor kunnen zij beroep doen op het netwerk en de kennis en expertise die ze hebben opgebouwd doorheen het project.