Goto main content

CAS in Cotonou

Integratie
Benin

Eind juli reisden Marcus en Karin van het Centrum voor Aangepast sporten (CAS) uit Leuven samen met Els van Handicap International naar Benin. Marcus is trainer bij het CAS en is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven. Karin is docent aan de HUB en maakt deel uit van de Raad van Bestuur van het CAS. In Cotonou, de grootste stad van Benin, ontmoette CAS de organisatie Lion Handisport. Het werd een buitengewoon boeiende, intense, en hartverwarmende ontmoeting tussen twee sportorganisaties voor personen met een beperking.

Initiatie boccia

Eind juli reisden Marcus en Karin van het Centrum voor Aangepast sporten (CAS) uit Leuven samen met Els van Handicap International naar Benin. Marcus is trainer bij het CAS en is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven. Karin is docent aan de HUB en maakt deel uit van de Raad van Bestuur van het CAS. In Cotonou, de grootste stad van Benin, ontmoette CAS de organisatie Lion Handisport. Het werd een buitengewoon boeiende, intense, en hartverwarmende ontmoeting tussen twee sportorganisaties voor personen met een beperking.


Benin is één van de meest stabiele democratieën van het Afrikaanse continent, met een sterk ontwikkeld maatschappelijk middenveld. Op economisch vlak scoort het land minder goed. Een groot deel van de bevolking in Benin leeft in armoede, 75.2 % van de bevolking moet rondkomen met 2 dollar per dag. Bovendien hebben mensen met een beperking het er op sociaal vlak vaak hard te verduren. Uit onderzoek van het Platform voor Handicap en Ontwikkelingssamenwerking (PHOS, 2012) blijkt dat een aanzienlijk deel van de bevolking van Benin een sterk negatief beeld over handicaps heeft.


Sport is een uitgelezen middel om dat stigma te doorbreken en ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan gewone activiteiten in de samenleving. Lion Handisport zet zich al twintig jaar in voor sport en de bevordering van sociale integratie van personen met een beperking in Cotonou. De organisatie is ervan overtuigd dat mensen met een beperking een essentiële rol spelen in het ontwikkelingsproces van Benin. Het sensibiliseren van scholen en universiteiten was dan ook één van de thema’s waarover de twee organisaties ervaringen uitwisselden. Verder bespraken ze de situatie van personen met een beperking, zowel in België als Benin. Tenslotte werden er ervaringen uitgewisseld over werk voor personen met een beperking.


Het programma van de uitwisseling bestond uit een goede mix van vergaderingen, terreinbezoeken, sportactiviteiten en debatten. Wat de Belgische delegatie vooral is opgevallen gedurende hun verblijf is de hartelijkheid en de openheid van de mensen die ze ontmoetten. De meest voorkomende uitdrukking was ‘il n’y a pas de problème’, wat eigenlijk een mooie samenvatting is van de Beninse levensfilosofie. Er bestaat een ongelooflijke sfeer van openheid en tolerantie ten opzichte van andere opvattingen en overtuigingen.

Eind september 2012 komen 2 vertegenwoordigers van Lion Handisport naar België om te vertellen over hun ervaringen. Tijdens hun verblijf nemen ze ook deel aan de activiteiten van het CAS en ontmoeten ze andere organisaties voor personen met een beperking.

 

Meer over dit onderwerp

Kinderen met een beperking gaan minder naar school
© J.McGeown / HI
Integratie

Kinderen met een beperking gaan minder naar school

Wereldwijd leven ongeveer 240 miljoen kinderen met een beperking. Velen onder hen genieten hierdoor niet van onderwijs. Een onrechtvaardigheid die Handicap International in 25 landen probeert recht te trekken.

Droogte in Somaliland bedreigt herdersgemeenschappen
© HI
Integratie

Droogte in Somaliland bedreigt herdersgemeenschappen

De 55-jarige Amina komt uit een oude herdersfamilie. Jaren van onvoldoende regenval en de klimaatverandering hebben haar werk en familie in gevaar gebracht, waardoor ze gedwongen werden hun huis en manier van leven te verlaten.

Giovanna Osorio Romero: "Stereotypen moeten worden doorbroken"
© Victor Cano / HI
Integratie Mensenrechten Preventie

Giovanna Osorio Romero: "Stereotypen moeten worden doorbroken"

Al meer dan dertig jaar vecht Giovanna Osorio R. dagelijks voor meer inclusie in de samenleving en voor een andere kijk op mensen met een handicap.