Goto main content

CAS in Cotonou

Integratie
Benin
Eind juli reisden Marcus en Karin van het Centrum voor Aangepast sporten (CAS) uit Leuven samen met Els van Handicap International naar Benin. Marcus is trainer bij het CAS en is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven. Karin is docent aan de HUB en maakt deel uit van de Raad van Bestuur van het CAS. In Cotonou, de grootste stad van Benin, ontmoette CAS de organisatie Lion Handisport. Het werd een buitengewoon boeiende, intense, en hartverwarmende ontmoeting tussen twee sportorganisaties voor personen met een beperking.
Initiatie boccia

Eind juli reisden Marcus en Karin van het Centrum voor Aangepast sporten (CAS) uit Leuven samen met Els van Handicap International naar Benin. Marcus is trainer bij het CAS en is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven. Karin is docent aan de HUB en maakt deel uit van de Raad van Bestuur van het CAS. In Cotonou, de grootste stad van Benin, ontmoette CAS de organisatie Lion Handisport. Het werd een buitengewoon boeiende, intense, en hartverwarmende ontmoeting tussen twee sportorganisaties voor personen met een beperking.


Benin is één van de meest stabiele democratieën van het Afrikaanse continent, met een sterk ontwikkeld maatschappelijk middenveld. Op economisch vlak scoort het land minder goed. Een groot deel van de bevolking in Benin leeft in armoede, 75.2 % van de bevolking moet rondkomen met 2 dollar per dag. Bovendien hebben mensen met een beperking het er op sociaal vlak vaak hard te verduren. Uit onderzoek van het Platform voor Handicap en Ontwikkelingssamenwerking (PHOS, 2012) blijkt dat een aanzienlijk deel van de bevolking van Benin een sterk negatief beeld over handicaps heeft.


Sport is een uitgelezen middel om dat stigma te doorbreken en ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan gewone activiteiten in de samenleving. Lion Handisport zet zich al twintig jaar in voor sport en de bevordering van sociale integratie van personen met een beperking in Cotonou. De organisatie is ervan overtuigd dat mensen met een beperking een essentiële rol spelen in het ontwikkelingsproces van Benin. Het sensibiliseren van scholen en universiteiten was dan ook één van de thema’s waarover de twee organisaties ervaringen uitwisselden. Verder bespraken ze de situatie van personen met een beperking, zowel in België als Benin. Tenslotte werden er ervaringen uitgewisseld over werk voor personen met een beperking.


Het programma van de uitwisseling bestond uit een goede mix van vergaderingen, terreinbezoeken, sportactiviteiten en debatten. Wat de Belgische delegatie vooral is opgevallen gedurende hun verblijf is de hartelijkheid en de openheid van de mensen die ze ontmoetten. De meest voorkomende uitdrukking was ‘il n’y a pas de problème’, wat eigenlijk een mooie samenvatting is van de Beninse levensfilosofie. Er bestaat een ongelooflijke sfeer van openheid en tolerantie ten opzichte van andere opvattingen en overtuigingen.

Eind september 2012 komen 2 vertegenwoordigers van Lion Handisport naar België om te vertellen over hun ervaringen. Tijdens hun verblijf nemen ze ook deel aan de activiteiten van het CAS en ontmoeten ze andere organisaties voor personen met een beperking.

 

Gepubliceerd op: 3 maart 2021

Meer over dit onderwerp

Belgische steun maakt het verschil
© Thomas Freteur/HI
Gezondheid Integratie Preventie Revalidatie

Belgische steun maakt het verschil

Kinshasa telt vandaag de dag een bevolking van ongeveer 12 miljoen mensen, waaronder bijna 300 000 kinderen met een matige tot ernstige beperking. Handicap International heeft er dankzij vooral Belgische steun verschillende projecten uitgerold om de levenskwaliteit van de mensen met een beperking te verbeteren.

Uitdagingen voor mensen met een beperking in Covid-tijden
© HI
Gezondheid Integratie Preventie

Uitdagingen voor mensen met een beperking in Covid-tijden

De teams van Handicap International blijven alert voor de impact van de pandemie op mensen met een beperking. Vaak vergeten door de maatschappij, en door de langetermijneffecten van Covid-19 dreigt hun isolement en gezondheid nog te verergeren.

Gezocht: politieke wil
© Nicolas Axelrod-Ruom /HI
Integratie

Gezocht: politieke wil

Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Het is de vierde van 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die tegen 2030 verwezenlijkt zouden moeten zijn. We legden Valentina Pomatto, Inclusive Development Advocacy Manager bij Handicap International, enkele vragen voor naar aanleiding van de Educaid-conferentie die eind oktober plaatsvond.