Meteen naar de inhoud

Nieuws

Per land

OK

Per activiteit

Handicap International sluit haar programma in Burundi 8 januari 2019

Handicap International, sinds 1992 aanwezig in Burundi, ziet zich genoodzaakt haar activiteiten in het land stop te zetten.
 • Burundi

Meer dan 8000 Congolese vluchtelingen in Burundi 30 januari 2018

Sinds 24 januari hebben meer dan 8000 Congolese vluchtelingen de grens overgestoken naar Burundi. Zij ontvluchten de gevechten die het oosten van de Democratische Republiek Congo teisteren.
 • Democratische Republiek Congo
 • Burundi

Seksueel geweld tegen kinderen bestrijden 4 mei 2016

In het grensgebied tussen Kenia, Burundi en Rwanda bindt het project Ubuntu Care de strijd aan met seksueel geweld tegen kinderen. Regionaal projectcoördinatrice Sofia Hedjam, die net terug is van haar missie, legt het belang uit van het project. “Seksueel geweld bij kinderen is een wijdverspreid fenomeen in deze streek van Afrika en het onderwerp is nog steeds taboe.”  
 • Burundi
 • Kenia
 • Rwanda

“Acties in Burundi koste wat kost voortzetten” 13 oktober 2015

In april 2015 kondigde Burundees president Nkurunziza zijn kandidatuur voor een derde ambtstermijn aan. Het nieuws leidde algauw tot een klimaat van instabiliteit en geweld in het Centraal-Afrikaanse land. Catherine Gillet, directrice van Handicap International in Burundi, getuigt over de impact hiervan op de activiteiten ter plaatse van onze organisatie .
 • Burundi

Thierry, terug naar school met zijn prothese 13 februari 2014

Voor een kind met een handicap is het in Burundi niet vanzelfsprekend om naar school te gaan. Een onderzoek van de Burundese overheid (begin 2011) identificeerde tientallen kinderen met een beperking die geheel of gedeeltelijk zouden kunnen herstellen. Handicap International kon 93 schoolgaande kinderen met een beperking begeleiden. Een van hen was Thierry, een jongen van 9 jaar. 
 • Burundi

“Er is een schrijnend tekort aan orthoprothesisten in Burundi” 1 oktober 2013

Drieënhalf jaar werkte Christoph Tyvaert als orthoprothesist in Burundi. Toen zijn contract afliep, keerde hij terug naar België. Ons communicatieteam in Brussel legde Christoph bij zijn terugkomst op de rooster over zijn Burundese ervaring.
 • Burundi

"Zeg hen dat we willen werken!" 13 oktober 2011

In een kleine ruimte hangen affiches en prenten aan groezelige muren. Op de grond staat een wankel rek met vruchtensappen en deegwaren. Dat zijn de belangrijkste producten die een Burundese vereniging van een twintigtal mensen verkoopt. In een beurtrolsysteem helpen ze met de verkoop, want er kunnen slechts vijf mensen tegelijk werken met de middelen die voorhanden zijn. Maar toch zit de ruimte elke dag stampvol, want het is de ideale ontmoetingsplaats om een praatje te slaan en te zingen.
 • Burundi

De sterke hoop van Dorinne 5 mei 2011

De liedjes zijn vrolijk. De vrouwen zingen en klappen in de handen terwijl één vrouw op een emmer slaat en het ritme bepaalt. Het twintigtal vrouwen hier aanwezig hebben allemaal een dergelijk recipiënt voor hen, waaraan ze verbonden zijn met een tube. Het is een urinesonde. Tot voor hun operatie leden ze aan fistels. Ze worden hier de “femmes de l’arrière-cour” (“de vrouwen van de achterplaats”) genoemd.
 • Burundi

Vrouwen met een handicap showen mode 5 mei 2011

Voor de honderdste Dag van de Vrouw in Burundi hebben het Burundese netwerk van verenigingen van personen met een handicap (Réseau des Associations des Personnes Handicapées du Burundi of RAPHB) en "Les Vaillantes" een modeshow georganiseerd. Dat gebeurde in samenwerking met Handicap International België. De modeshow vond plaats in het jongerencentrum Kamenge en trok ongeveer duizend toeschouwers van alle leeftijden. Ook de ambassadeur van België, de algemeen directeur van het Ministerie van nationale solidariteit en de directrice van Handicap International waren van de partij.
 • Burundi

Leven met een handicap in Burundi 3 januari 2011

3 december is een belangrijke dag voor Handicap International. Overal ter wereld zetten onze teams en partners zich in voor het geven van workshops, conferenties, theatervoorstellingen … Zij willen er zo aan herinneren dat personen met een handicap – net als iedereen – wereldburgers zijn en recht hebben op een job, onderwijs, een liefdesleven en een gezin. De Internationale dag van personen met een handicap gaat elk jaar door op 3 december en is een unieke gelegenheid om handicaps onder de aandacht te brengen.
 • Burundi