Meteen naar de inhoud

Nieuws

Per land

OK

Per activiteit

Per publicatiedatum

Dossier: revalidatiezorg, luxe of noodzaak? 10 januari 2020

Revalidatiezorg klinkt niet sexy. Je vult er geen hongerige magen mee, het vaccineert geen bevolkingen en het stopt geen tanks. Vandaar de vraag: hoe noodzakelijk is kwaliteitsvolle en betaalbare revalidatiezorg?

 • Haïti
 • Mali
 • Togo
 • Oeganda
 • Madagaskar

Mentaliteitswijziging over wapens en explosieven nodig in Mali 9 augustus 2016

Na een hevige strijd in 2012 en 2013 bleven veel wapens achter in Noord-Mali, die tot op vandaag slachtoffers maken. Om ongelukken en handicaps te voorkomen, sensibiliseerde Handicap International sinds maart 2016 al bijna 20.000 inwoners over de gevaren van lichte wapens en explosieve oorlogsresten.
 • Mali

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika 16 juni 2016

Handicap International helpt 170.000 kinderen met een handicap in negen landen in West-Afrika met een project rond inclusief onderwijs. “We schatten dat één op vier kinderen met een handicap niet naar school gaat. We streven naar een duurzame verandering in de onderwijscultuur ten opzichte van deze kinderen”, legt projectverantwoordelijke Sandra Boisseau uit.
 • Niger
 • Mali
 • Benin
 • Senegal
 • Togo
 • Sierra Leone
 • Liberia
 • Burkina Faso
 • Guinee-Bissau

Nieuw project maakt ondervoede kinderen in Sahel weerbaar 9 februari 2016

Omdat ondervoede kinderen zich fysiek en mentaal moeilijker ontwikkelen en dus extreem kwetsbaar zijn, is Handicap International in de Sahel een regionaal project gestart dat die kinderen weerbaarder moet maken. Twee jaar lang zal het in Mali, Burkina Faso en Niger de gevolgen van ondervoeding proberen in te perken.
 • Niger
 • Mali
 • Burkina Faso

Bril maakt het verschil 28 april 2014

Wie slecht ziet, zet een bril op de neus. Een evidentie bij ons, maar niet zo in Mali. En dat heeft grotere gevolgen dan enkel een troebel zicht.
 • Mali

Mali - explosieve oorlogsresten vernietigen 1 augustus 2013

Meer dan twee jaar na het begin van de voedselcrisis en meer dan 18 maanden na de eerste gevechten tussen de gewapende groepen en het Malinese leger is de rust in Mali nog steeds niet teruggekeerd. Om de noodsituatie het hoofd te kunnen bieden, is Handicap International actief in de gezondheidszorg en beschermt ze de meest kwetsbare mensen. Omdat de bevolking stilaan terug naar huis keert, bestrijdt de organisatie eveneens de risico's die de achtergebleven wapens en explosieve oorlogsresten met zich meebrengen.
 • Mali

Mali: Handicap International stuurt expert voor ruiming achtergebleven oorlogstuig 4 februari 2013

Om de bewoners te beschermen heeft Handicap International een expert naar het oorlogsgebied gestuurd. Hij brengt er de zones in kaart die hinder ondervinden van restanten niet-ontploft oorlogstuig. Hij moet ook, samen met lokale partners, de nodige ruimingsoperaties voorbereiden. Zijn eerste bevindingen zijn alarmerend. De organisatie stelde in allerijl een ontmijningsploeg samen, die deze week aan de slag gaat. De gevechtszones liggen bezaaid met overgebleven oorlogsmunitie, maar ook met lichte wapens die de rebellen op hun vlucht hebben laten liggen. Nu komt de burgerbevolking stilaan terug. Om ongevallen te voorkomen, is actie dringend nodig..
 • Mali

Mali: “In Timboektoe zijn de mensen nog steeds in gevaar” 29 januari 2013

Ondanks het vertrek van de gewapende groepen uit Timboektoe blijven de burgers groot gevaar lopen. Zowel de niet-ontplofte obussen en bommen als de wapens die werden achtergelaten door de strijders vormen een ernstige bedreiging voor de bevolking. Handicap International, waarvan de teams hun werk in Timboektoe hebben voorgezet nadat de stad werd ingenomen in april 2012, had onmiddellijk een aantal huis-aan-huisacties op poten gezet om de bevolking te sensibiliseren. Vandaag steekt de organisatie een tandje bij en maakt ze zich op om haar acties uit te breiden, vooral met ontmijning.
 • Mali

Mali: “Al onze teams staan paraat” 22 januari 2013

Door de militaire tussenkomst, met het Malinese en Franse leger op dit moment aan het roer, om het noorden van Mali weer onder controle te krijgen, ontwikkelen de humanitaire problemen zich aan een snel tempo. De burgers moeten beschermd worden tegen de gevechten en tegen de wapens die massaal het land zijn binnengekomen. Deze bescherming kan het snelst geboden worden door humanitaire actoren.
 • Mali

Mali: “Humanitaire hulp moet bevolking zo snel mogelijk bereiken” 17 januari 2013

Door de oplaaiende conflicten van de voorbije dagen is Handicap International gedwongen haar activiteiten in Mali tijdelijk stop te zetten. Sinds de zomer van 2012 verdeelt de organisatie voornamelijk hulpgoederen in het noorden van het land. Nu heeft Handicap International haar teams gevraagd om zich low profile te houden en zich voor te bereiden om opnieuw hulp te kunnen bieden aan de bevolking, zodra dat mogelijk is.
 • Mali

Mali: “Seba praat met haar ogen” 26 september 2012

Madou is 55 jaar en heeft samen met zijn vrouw Ami zeven kinderen: twee jongens en vijf meisjes.
 • Mali

Mali: “Mensen met een handicap niet uitsluiten van humanitaire hulp” 30 juli 2012

Vrachtwagens met levensmiddelen rijden in de week van 11 juni naar Rharous, een plaats in Mali in de regio van Timboektoe. Het stof waait op als de vrachtwagens voor een grote menigte mensen stoppen – mensen die dringend voedsel nodig hebben, bedreigd worden door hongersnood.
 • Mali

Mali: Een handicap hoeft niet altijd definitief te zijn 2 juli 2012

In 2010 was Ousséini het slachtoffer van een ernstige beenderziekte in z’n dij. Hij vreesde dat hij nooit meer zou kunnen stappen. Gedurende 9 maanden liep hij op krukken. Daarna werd hij geopereerd en kreeg hij een heupprothese. Op die manier kon hij een normaal sociaal en professioneel leven gaan leiden. “Voor ik aan de slag ging bij Handicap International, werkte ik al met  mensen met een handicap, maar sinds mijn ziekte ben ik nog meer gemotiveerd. Elke dag opnieuw probeer ik mijn handicap te overwinnen. Zoals Bob Marley zei: “Who feels it, knows it!”
 • Mali

Mali: Handicap International bezorgd om de crisis 30 mei 2012

Caroline Boltz bouwde de afgelopen jaren heel wat ervaring op bij de aanpak van humanitaire projecten. Na haar eerste job in Haïti, volgde ze een master in volksgezondheid. In 2005 vertrok Caroline naar Mali, waar ze twee jaar lang het hoofd was van een project dat zich richt op de gezondheidssituatie van moeders. In een gesprek heeft ze het over de noodzaak van dit project én uit ze haar bezorgdheid over de moeilijke situatie in Mali.
 • Mali