Go to main content

Nieuws

By Country

OK

By Activite

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika 16 juni 2016

Handicap International helpt 170.000 kinderen met een handicap in negen landen in West-Afrika met een project rond inclusief onderwijs. “We schatten dat één op vier kinderen met een handicap niet naar school gaat. We streven naar een duurzame verandering in de onderwijscultuur ten opzichte van deze kinderen”, legt projectverantwoordelijke Sandra Boisseau uit.
 • Niger
 • Mali
 • Benin
 • Senegal
 • Togo
 • Sierra Leone
 • Liberia
 • Burkina Faso
 • Guinee-Bissau

"We moeten absoluut waakzaam blijven" 4 februari 2015

Tien maanden na de uitbraak van de ebola-epidemie spreekt de Belg Bruno Leclercq over de hoop die in de regio is teruggekeerd, nu het aantal ebolabesmettingen eindelijk daalt, en over de gevolgen van de lange epidemie. Bruno is directeur van de programma’s van Handicap International in Sierra Leone en Liberia.
 • Sierra Leone
 • Liberia

Komaf met ebola 4 februari 2015

Begin 2015 berichtte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over een aanzienlijke daling van het aantal mensen besmet met ebola. Eerst in Liberia en Guinee, nu ook in Sierra Leone. Toch blijft het sterftecijfer bij besmette mensen zeer hoog (> 50%) en blijft de kans op een nieuwe golf aan besmettingen bestaan.
 • Sierra Leone
 • Liberia

Ebola: Belg in actie voor kwetsbaren 6 november 2014

Miljoenen mensen met een handicap leven in de drie landen die het hardst getroffen zijn door de ebola-epidemie. De Belgische programmadirecteur ter plaatste onderstreept dat deze mensen hulp nodig hebben om deze crisis te boven te komen.
 • Sierra Leone
 • Liberia

Gevolgen ebola niet te overzien 22 september 2014

"De nieuwe ebola-epidemie is van zo’n grote omvang dat ze doet denken aan de impact van de burgeroorlogen die de West-Afrikaanse landen troffen in de jaren 1990". Adam Huebner, gezondheidscoördinator voor Handicap International, legt uit hoe zwaar de epidemie vandaag weegt op de betrokken landen.
 • Sierra Leone
 • Liberia

Sensibilisering voor iedereen in strijd tegen ebola 2 september 2014

De ebola-epidemie, die begin 2014 uitbrak in Guinee, is zich ongecontroleerd blijven verspreiden in heel West-Afrika. De situatie is in die mate ernstig dat de regeringen van Sierra Leone en Liberia onlangs officieel de noodtoestand moesten afkondigen. Op 15 augustus 2014 werden 2127 ebolagevallen gemeld en hebben 1145 mensen het leven gelaten ten gevolge van ebola. Adam Huebner, coördinator Gezondheid en Revalidatie van Handicap International, beschrijft waarom het belangrijk is ook mensen met een handicap te integreren bij het verspreiden van sensibiliseringsboodschappen.
 • Sierra Leone
 • Liberia

Ten strijde tegen ebolavirus 8 augustus 2014

De ebola-epidemie die in Guinee in maart is uitgebroken, de meest dodelijke ooit, blijft zich verspreiden en zaait zo heel wat onrust. Adam Huebner beschrijft de situatie ter plaatse.
 • Sierra Leone
 • Liberia