Dakhaz aan het woord vanuit Iraaks-Koerdistan: "Vertrouwen van mensen is essentieel"

Dakhaz zit al luisterend naast Ahmed, een oude man die druk gesticulerend zijn verhaal doet.

"Vertrouwen krijgen van de meest kwetsbare mensen essentieel is om hen te kunnen helpen", legt Dakhaz uit. Dakhaz is teamverantwoordelijke voor Handicap International in het Syrische vluchtelingenkamp van Darashakran in Iraaks-Koerdistan (gouvernement Erbil).

"Onze acties bieden hulp aan de meest kwetsbare mensen in het kamp, zoals mensen met een handicap. Ze kennen ons en hebben vertrouwen in Handicap International. Het is dankzij dit vertrouwen dat we het verschil kunnen maken en dat we hen kunnen helpen om hun dagelijkse levensomstandigheden te verbeteren. We zorgen er ook voor dat de stem van de meest kwetsbaren gehoord wordt en dat er rekening met hen wordt gehouden bij de humanitaire acties."

"Tijdens het eerste jaar van mijn studies sociologie heb ik gewerkt met mensen met een handicap. Een blinde student van mijn faculteit heeft me toen diep geraakt. Het is op dat moment eigenlijk dat ik heb begrepen dat mensen met gelijk welke handicap een volwaardige plaats hebben in de maatschappij en dat ze hun dromen kunnen waarmaken. Deze bewustwording willen we via Handicap International ook doorgeven aan de gemeenschap."