Kerncijfers uit ons jaarrapport

Het laatste jaarrapport van Handicap International (gepubliceerd in 2017) belicht de activiteiten van de organisatie over heel het jaar 2016. Er wordt een kleine som gemaakt van het aantal personen die rechtstreeks werden geholpen door onze organisatie en lokale partnerorganisaties in enkele belangrijke domeinen:

  • Humanitaire hulp: 235.679 mensen
  • Gezondheidszorg: 915.608 mensen
  • Revalidatie: 132.774 mensen
  • Acties tegen mijnen en andere explosieve wapens: 599.534 mensen

In 2016 waren de teams van Handicap International aanwezig in 56 landen en leidden we in totaal 337 projecten. Voor meer concrete informatie nodigen we je uit online ons jaarrapport 2016 te lezen, een papieren versie aan te vragen via info@handicap.be of rustig rond te surfen op deze website. Veel leesplezier!

N.B. Eenzelfde persoon kan verschillende keren in bovenstaande cijfers begrepen zijn, als hij of zij door meerdere diensten of activiteiten wordt geholpen. De cijfers mogen niet worden opgeteld. Het betreft niet-exhaustieve gegevens, waarbij geen rekening wordt gehouden met alle activiteitensectoren van Handicap International, noch met haar vormings- en sensibiliseringsacties.