Kerncijfers uit ons jaarrapport

Het laatste jaarrapport van Handicap International (gepubliceerd in 2016) belicht de activiteiten van de organisatie over heel het jaar 2015. Er wordt een kleine som gemaakt van het aantal personen die rechtstreeks werden geholpen door onze organisatie en lokale partnerorganisaties in enkele belangrijke domeinen:

  • Humanitaire hulp: 236.071 mensen
  • Gezondheidszorg: 423.998 mensen
  • Revalidatie: 121.257 mensen
  • Acties tegen mijnen en andere explosieve wapens: 618.086 mensen

In 2015 waren de teams van Handicap International aanwezig in 59 landen en leidden we in totaal 341 projecten. Voor meer concrete informatie nodigen we je uit om een kijkje te nemen in het jaarrapport 2015 of rustig rond te surfen op deze website. Veel leesplezier!

N.B. Eenzelfde persoon kan verschillende keren in bovenstaande cijfers begrepen zijn, als hij of zij door meerdere diensten of activiteiten wordt geholpen. De cijfers mogen niet worden opgeteld. Het betreft niet-exhaustieve gegevens, waarbij geen rekening wordt gehouden met alle activiteitensectoren van Handicap International, noch met haar vormings- en sensibiliseringsacties.