3370 mensen tekenden de petitie. Kom ook in actie!

Stop bommen op burgers!

Opdat explosieve wapens in woongebieden niet langer levens zouden verwoesten, roept Handicap International België en ALLE staten plechtig op:

• Om de omvang te erkennen van de bedreiging, die het gebruik van explosieve wapens in woongebieden vormt, voor de burgerbevolking;

• Om elk gebruik van explosieve wapens in woongebieden openlijk te veroordelen;

• Om inspanningen te leveren om het gebruik van explosieve wapens in woongebieden te stoppen en de internationale initiatieven daartoe te ondersteunen;

• Om bij te dragen tot de slachtofferhulp, de ontmijning van ‘vervuilde’ gebieden en preventieacties.

Het gebruik van explosieve wapens in woongebieden maakt elk jaar tienduizenden nieuwe burgerslachtoffers. Deze wapens veroorzaken veel leed en zware verwondingen, zelfs de amputatie van ledematen, en leiden tot zware handicaps en diepgewortelde psychologische trauma’s. Ze vernielen woningen, scholen, ziekenhuizen ... Na een conflict vormen de wapens die bij de inslag niet ontploften, een gevaar voor de veiligheid van de overlevenden en een obstakel voor de heropbouw van het land.

Het gebruik van explosieve wapens in woongebieden (projectielen, raketten, granaten, vliegtuigbommen, mijnen, clusterbommen ...) betekent een grove schending van het internationaal humanitair recht. Burgers moeten worden beschermd!

Steun de slachtoffers van explosieve wapens

Donatietabs