Ina Colman - Gent

Ina Colman, vrijwilliger van de antenne Gent

"Ik zet me in voor Handicap International, zodat het werk en de resultaten van de organisatie bij een breder publiek gekend zou zijn. Ik haal veel voldoening uit het feit dat de mensen echt interesse tonen in het verhaal van de organisatie. Ik vind het leuk mijn steentje te kunnen bijdragen. De vrijwilligersgroep van Gent, waar ik deel van uitmaak, loopt gesmeerd en toont zich altijd heel enthousiast!"