Oost-Timor

In Oost-Timor – een land dat nog geen twee decennia onafhankelijk is – worden personen met een handicap ernstig gediscrimineerd. Handicap International verdedigt er de rechten van mensen met een handicap, verzekert onderwijs voor kinderen met een beperking en bevordert de economische integratie van jongvolwassenen met een handicap.

Interventiegebieden

  • Kinderen met een handicap onderwijzen
  • Personen met een handicap helpen integreren in de maatschappij
  • Personen met een handicap helpen integreren op de arbeidsmarkt

Lopende acties

Personen met een handicap zijn in Oost-Timor vaak het slachtoffer van diverse vormen van discriminatie of zelfs gewelddaden. De oorzaken zijn zowel gelinkt aan geloof als aan traditie. Genegeerd of uitgesloten door hun gemeenschap, krijgen personen met een handicap meestal geen kans om naar school te gaan of een beroep uit te oefenen.

Om hun kansen voor de toekomst te verbeteren, identificeert Handicap International kinderen met een handicap en zorgt de organisatie ervoor dat onderwijs kunnen volgen in een normale school. Onze organisatie leidt voert daarom werkzaamheden uit die de schoolgebouwen toegankelijk moeten maken. Ze leidt eveneens het onderwijzend personeel op en sensibiliseert hen, opdat hun kennis zou vergroten over handicaps en de specifieke problemen of noden die daarbij komen kijken. Op die manier krijgen kinderen met een beperking specifieke of aangepaste begeleiding, waardoor ze beter kunnen integreren in hun school en in hun klas.

Handicap International verdedigt ook de rechten van personen met een handicap, zowel op lokaal als nationaal niveau, en strijdt voor de erkenning van hun recht op een waardig leven.. Een luik van dit project voorziet ook in de oprichting van een nationaal beleidsplan, dat moet leiden tot een betere integratie van mensen met een handicap in de Oost-Timorese maatschappij. Verder geven de medewerkers van Handicap International vorming aan verschillende institutionele spelers en lokale organisaties die werken rond recht en handicap, om hun competenties en middelen om eigen acties te ontwikkelen te verbeteren.

Situatie in het land

Oost-Timor was gedurende vier eeuwen een Portugese kolonie. In 1975 werd het militair geannexeerd door zijn Indonesische buur, om uiteindelijk onafhankelijk te worden in 2002. Te gronde gericht tijdens de bezetting, lijdt het land nog steeds onder een erbarmelijke politieke en sociale toestand.

Ook is Oost-Timor een land waar een groot risico op natuurrampen heerst (aardverschuivingen, overstromingen, stormweer, …).

Over de exacte situatie van de Oost-Timorese bevolking met een handicap is weinig gekend. Vooral over het binnenland, dat bestaat uit heel geïsoleerde landelijke streken waar geloof en tradities nog erg belangrijk zijn, is weinig precieze informatie bekend. Vast staat dat mensen met een handicap in moeilijke levensomstandigheden vertoeven. Ze krijgen te maken met stigmatisering, jonge meisjes en vrouwen met een handicap zijn vaak het slachtoffer van geweld en er bestaan geen aangepaste diensten die de noden van mensen met een beperking beantwoorden. De burgermaatschappij tracht enkele antwoorden te bieden, maar verenigingen voor mensen met een handicap zijn zeldzaam en weinig vertegenwoordigd buiten de hoofdstad.

Team van Handicap International in Oost-Timor: 7
Aanwezig in Oost-Timor: sinds 2001