Geschiedenis van Handicap International

 

1979

Eind jaren zeventig van de vorige eeuw: twee Franse artsen werken in kampen voor Cambodjaanse vluchtelingen in Thailand. Ze behandelen er veel mensen die gruwelijk verminkt zijn door landmijnen. De artsen zijn erg geraakt door de omstandigheden waarin deze mensen met geamputeerde ledematen moeten zien te overleven. Ze besluiten om een organisatie op te richten die slachtoffers van landmijnen helpt.

1982

In 1982 wordt Handicap International officieel opgericht in Lyon.

De eerste orthopedische centra worden opgezet in vluchtelingenkampen in Thailand en in Cambodja, Birma en Laos.

1984

Oprichting van het eerste programma in Afrika: een orthopedische werkplaats en revalidatiecentrum in Angola.

1986

In 1986 richten drie Belgische kinesitherapeuten Handicap International België op.

In de beginjaren ligt de focus van de projecten vooral op het verstrekken van hulpmiddelen (prothesen en orthesen) aan slachtoffers van mijnen. Het besef groeit echter snel dat niet enkel zij hulp nodig hebben. De focus wordt dan ook verlegd naar hulp voor alle mensen met een handicap in ontwikkelingslanden en naar preventie.

1992

Handicap International lanceert, samen met vijf andere ngo’s, een campagne tegen het gebruik van antipersoonsmijnen. De Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL) is geboren. Honderdduizenden mensen wereldwijd sluiten zich aan bij die campagne. Petities worden ondertekend en wereldwijd vinden militante acties plaats.

1993

Handicap International is een van de weinige ngo's die de slachtoffers van de Balkanoorlog te hulp komen.

1995

België is het eerste land dat het gebruik van landmijnen verbiedt.

1996

Handicap International neemt de Nansenprijs van het Hoog-Comissariaat voor de vluchtelingen van de VN in ontvangst.

1997

In 1997 krijgt Handicap International samen met de andere ngo’s die de ICBL vormen, de Nobelprijs voor de Vrede.

Datzelfde jaar verbinden 122 landen zich er via de ondertekening van het Verdrag van Ottawa toe nooit meer antipersoonsmijnen te gebruiken, op te slaan, uit te voeren of te produceren.

Ook worden de programma's in Colombia en China opgestart.

1999

Op 1 maart treedt het Verdrag van Ottawa in werking.

In september worden de "blauwe veters" van Handicap International gelanceerd in het kader van een campagne die ondersteund wordt door verschillende Belgische bekende figuren.

2000

Hare Majesteit de Koningin, toen nog Prinses Mathilde, verleent haar Hoge Bescherming aan Handicap International.

21 juli 2000: de Koninklijke Familie, regeringsleden en sommige deelnemers aan het militaire defilé dragen de blauwe veters op de nationale feestdag.

De eerste projecten rond verkeersveiligheid in Laos worden opgestart.

2001

De Rode Duivels dragen een blauwe veter speld op hun mouw ter gelegenheid van de belangrijke voetbalwedstrijd België - Schotland. Vier kinderen, slachtoffers van antipersoonsmijnen, betreden het terrein met de spelers. Ze worden begroet door Koning Albert II die eveneens de blauwe veters draagt op de revers van zijn vest.

2003

Handicap International gaat de strijd aan tegen clustermunitie. Een clusterbom bevat honderden deeltjes submunitie die niet meteen ontploffen, maar later nog slachtoffers maken. Samen met tien andere ngo's richt Handicap International de Cluster Munition Coalition op.

2004

Lancering van de wedstrijd Design with a Heart (toen nog Kus voor een Klus). Uitvindingen die het dagelijkse leven van mensen met een handicap verbeteren, worden beloond.

Op 26 december worden verschillende Aziatische landen het slachtoffer van een tsunami. Handicap International start noodhulpoperaties in Indonesië, Sri Lanka en op de Malediven.

2006

De Verenigde Naties nemen het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap aan. Handicap International werkte mee aan de totstandkoming van het verdrag.

2008

Handicap International helpt de slachtoffers van de aardbeving in Sichuan (China).

Op 3 december wordt het Verdrag van Oslo tegen clustermunitie ondertekend door een honderdtal landen. Het verdrag verbiedt het gebruik, de opslag, de productie en de verhandeling van clustermunitie. De ondertekenende staten engageren zich om de slachtoffers van ditt soort wapens te helpen.

2010

Op 12 januari beeft de aarde onder Haïti. Van hoofdstad Port-au-Prince blijven enkel brokstukken over. Handicap International reageert meteen en snelt de slachtoffers te hulp. Het wordt de tot dan toe grootste noodhulpoperatie van de organisatie.

2011

Handicap International start noodhulpacties in Libië en Ivoorkust, waar gewapende conflicten plaatsvinden.

Als co-oprichter van het Internationale Netwerk tegen Explosieve Wapens (INEW) beginnen we met advocacy-acties tegen het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden en voor een betere bescherming van burgers.

Onze organisatie krijgt de Hilton Humanitarian Prize.

2012

Handicap International wordt 30 jaar en komt tussen in 61 landen.

In dit jaar begint onze organisatie met een grootschalige noodhulpactie voor de slachtoffers van de Syrische crisis.

2013

In november raast orkaan Haiyan over de Filipijnen. Handicap International, aanwezig ter plaatse sind 1995, komt tussen met noodhulpacties voor de meest kwetsbare mensen.

2015

In Nepal vindt op 25 april een zware aardbeving plaats. Handicap International verzorgt de gewonden en tracht te vermijden dat de verwondingen leiden tot blijvende handicaps