Raad van bestuur

De raad van bestuur verenigt personen die zich engageren voor Handicap International. Via hun specialisatie of persoonlijke ervaring helpen ze mee de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Minke De Smet
Voorzitster
Olivier Champagne
Vicevoorzitter
André Lallemand
Penningmeester en vicevoorzitter
Portrait Catherine Hock
Secretaris