Palestijnse gebieden

Meer dan een jaar na het conflict tijdens de zomer van 2014, leven de burgers in Gaza nog altijd met de dreiging van explosieve oorlogsresten. Minstens 4.500 explosieve resten bevinden zich nog onder het puin van talrijke vernielde woningen en infrastructuren. Handicap International maakt mensen bewust over de risico’s hiervan, om nieuwe slachtoffers te vermijden. Onze organisatie leidt in de Palestijnse gebieden eveneens ontwikkelingsprojecten.

Interventiegebieden

  • De slachtoffers hulp bieden
  • Bevolking bewustmaken over het gevaar van mijnen en explosieve oorlogsresten
  • De mentale gezondheid verbeteren
  • Protheses, ortheses en revalidatiezorg aanbieden
  • Strijden tegen discriminatie van mensen met een handicap
  • Publieke plaatsen toegankelijk maken
  • Mensen met een handicap helpen integreren in de maatschappij

Lopende acties

Na opeenvolgende gewelddadige gebeurtenissen tussen Palestijnen en Israëliërs op 8 juli 2014, startte het Israëlische leger haar operatie ‘Beschermende Rand’ (Protective Edge). Bij deze operatie kwamen meer dan 2.000 Palestijnen om – de meerderheid burgers – en raakten meer dan 10.000 anderen gewond. Langs Israëlische verloren vijf burgers en 67 militairen het leven. 216 schoelen en 33 ziekenhuizen werden vernield. Het vijftig dagen durende conflict was van een zeldzaam vertoond gewelddadig karakter en liet de bevolking geen keus dan te vluchten naar minder getroffen gebieden. Wanneer de bewoners van Gaza na het einde van de vijandigheden naar huis terugkeerden, zagen ze zich geconfronteerd met de permanente bedreiging van dodelijke explosieve oorlogsresten.

“Inwoners sterven of raken gewond door explosieve oorlogsresten die achterbleven na het einde van de vijandigheden tijdens de zomer van 2014. De aanwezigheid van deze resten verlamt de bewegingsvrijheid van een hele bevolking. Het is van het grootste belang om de inwoners van Gaza te informeren over de risico’s die deze explosieve oorlogsresten en hen reflexen bij te brengen die het verschil kunnen betekenen tussen leven en dood.” - Guillaume Zerr, missieverantwoordelijke voor Handicap International in de Palestijnse Gebieden.

Sinds maart 2015 heeft Handicap International al 700 bewustmakingssessies geleid over de gevaren van explosieve oorlogsresten, bestemd voor meer dan 5.000 volwassenen en kinderen. Onze organisatie evalueert beschadigde of vernielde gebouwen om de kans op risico’s en de soort te bepalen die gelinkt zijn aan de eventuele aanwezigheid van explosief tuig. Deze doorlichtingen leiden er desgevallend toe dat bouwkundige of ontmijningsteams tussenkomen om respectievelijk het puin af te graven en explosieve resten te neutraliseren.

In de zes maanden die volgden op het conflict, heeft handicap International – in samenwerking met onze vier lokale partners – 28.000 revalidatiesessies gegeven aan meer dan 4.800 personen. Meer dan 6.400 mensen werden op weg geholpen naar diensten, aangepast aan hun noden, die door andere organisaties werden geleverd. Handicap International heeft ook nog 2.500 loophulpmiddelen uitgedeeld (krukken, rolstoelen) en 4.000 andere (niet-alimentaire) artikelen, zoals lakens en hygiënekits. Ten slotte kregen 2.000 personen psychologische ondersteuning.

Handicap International is sinds 1996 aanwezig in de Palestijnse gebieden. Onze organisatie werkt samen met lokale Palestijnse verenigingen, zowel voor de activiteiten die hierboven werden vermeld, als voor een betere verzorging van kinderen met hersenverlamming, de verdediging van de rechten voor personen met een beperking, hun integratie in de samenleving en een betere toegang tot gezondheids- en onderwijsdiensten.

Situatie in het land

Sinds 2000 en de Tweede Intifada is de situatie in de bezette Palestijnse gebieden sterk achteruitgegaan. Na de verkiezingsoverwinning van Hamas, die een regering vormde, werd de internationale hulp aan de Palestijnse overheid bevroren. De economische en sociale omstandigheden zijn snel verslechterd. Sinds de verdrijving van Fatah uit de Gazastrook in 2007 hebben Israël en Egypte een blokkade ingesteld op de Gazastrook.

Bij de gebeurtenissen in de zomer van 2014 werden duizenden burgers gedood en verwond en zagen 440.000 mensen zich gedwongen om te vluchten in collectieve woningen. De vernieling is overal zichtbaar. Zo werden meer dan 200 scholen en een vijftigtal ziekenhuizen met de grond gelijkgemaakt.

Situatie van mensen met een handicap

De beperking van de bewegingsvrijheid van de Palestijnen treft vooral mensen met een handicap, die enorme problemen ondervinden om zich te verplaatsen en toegang te hebben tot de diensten die ze nodig hebben. Het erg heuvelachtige landschap van het land, vooral in Cisjordanië, en het gebrek aan toegankelijk openbaar vervoer, maken de situatie nog moeilijker.

Mensen met een handicap worden op alle vlakken geconfronteerd met discriminatie, het meest nog op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Terwijl ze tegelijk als helden worden beschouwd wanneer hun handicap veroorzaakt werd door de Intifada of door Israëlische aanvallen, blijven mensen met een beperking het slachtoffer van vooroordelen. Vrouwen met een handicap en moeders van kinderen met een handicap worden hier nog het meest mee geconfronteerd.

Team van Handicap International in de Palestijnse Gebieden: 42
Aanvang van het programma: 1996