Afghanistan: focus op behoeften van de bevolking

4 december 2014 - Nu vertegenwoordigers van de Afghaanse regering en de belangrijkste donoren voor Afghanistan op 4 december in Londen samenkomen voor een conferentie over de toekomst van de hulpverlening in Afghanistan, roept Handicap International de internationale gemeenschap op om de Afghaanse bevolking niet in de kou te laten staan.

 

"We vragen alle donoren om zich te blijven inzetten voor de Afghaanse bevolking", verklaart Nuria Beneitez, missieverantwoordelijke in Afghanistan voor Handicap International. "Het is van cruciaal belang dat de basisbehoeften van de bevolking, zoals toegang tot gezondheidszorg, de hoogste prioriteit blijven krijgen bij de inzet van deze fondsen."

 

"Als de donoren hun giften voor de ontwikkelings- en humanitaire programma's vroegtijdig stopzetten, zou dat een ramp betekenen voor de Afghaanse bevolking", voegt Nuria Beneitez toe. "Dit zou de geboekte vooruitgang volledig tenietdoen en een negatieve impact hebben op de meest kwetsbare burgers, zoals mensen met een handicap, vrouwen, kinderen, slachtoffers van explosieve oorlogsresten en landmijnen, en mensen die in conflictgebieden of afgelegen regio's wonen."

 

Efficiëntie in hulpverlening

Op dit moment is 85 % van de Afghaanse begroting afkomstig uit het buitenland. Als de financiering te snel verminderd wordt, zal het moeilijk zijn om de dienstverlening aan de bevolking op peil te houden. Er moet samengewerkt worden met de autoriteiten om hun capaciteiten te versterken en om zo de harmonieuze ontwikkeling van het land te garanderen. Toch wil Handicap International alle donoren oproepen om de financiering van de ngo's te blijven ondersteunen. Die ngo's vullen de leemte in de huidige dienstverlening op. Daarnaast moeten ze de onafhankelijke, neutrale en objectieve humanitaire hulpverlening voor miljoenen mensen in crisissituaties blijven steunen.

 

 

Fysieke revalidatie

De bevolking krijgt moeilijk toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Dat geldt vooral voor gespecialiseerde dienstverlening, zoals fysieke revalidatie.

 

Fysieke revalidatiecentra zijn van cruciaal belang in conflictgebieden, waar burgers gewond raken door explosieve wapens of vuurgevechten. In deze centra kunnen hun verwondingen genezen en kunnen ze opnieuw mobieler worden.

Bovendien is deze sector in Afghanistan bijna volledig afhankelijk van ngo's en het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC), die rechtstreeks internationale financiering krijgen en die de meeste fysieke revalidatiecentra in Afghanistan leiden.

 

Toch is er nog steeds een gebrek aan diensten, en dan vooral op districtsniveau, in landelijke gebieden en in onveilige regio's. In 12 van de 34 provincies zijn geen orthopedische of kinesitherapeutische centra aanwezig.

 

Daarom roept Handicap International de internationale gemeenschap op om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorgdiensten geschikte hulp bieden aan kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen, en dat deze hulp ook toegankelijk is voor mensen in afgelegen regio's, landelijke gebieden en conflictzones.

 

 

Handicap International in Afghanistan

Al sinds midden jaren 80 werkt Handicap International samen met de Afghaanse bevolking aan dienstverlening voor mensen met een handicap. In de provincies Herat en Kandahar leidt Handicap International revalidatiecentra voor mensen met een handicap, onder wie slachtoffers uit conflictgebieden en vooral overlevenden van landmijnen en explosieve oorlogsresten. In 2013 ving de organisatie meer dan 13 000 mensen op. In de provincies Helmand en Kandahar organiseert Handicap International risicovoorlichtingssessies om het aantal sterfgevallen en gewonden van landmijnen en explosieve oorlogsresten te beperken. Aan deze sessies namen ondertussen al meer dan 50 000 mensen deel. Bovendien wil Handicap International de sociaaleconomische situatie van mensen met een handicap in het hele land verbeteren door middel van professionele opleidingen en individuele sociale ondersteuning. Tot slot wil Handicap International ook opkomen voor de rechten van mensen met een handicap en wil ze iedereen bewust maken van hun rechten.

 

Handicap International is lid van ACBAR, het Agency Coordinating Body for Afghanistan, dat ngo’s samenbrengt die in Afghanistan actief zijn, en neemt deel aan de internationale campagne 'Do not forget Afghanistan' (of ‘vergeet Afghanistan niet’), die op dit moment druk besproken wordt op sociale media via de hashtag #DontForgetAfghanistan.