Alle leden 12-12 actief tegen ebola, ook zonder gezamenlijke oproep

Consortium 12-12 wil langs deze weg graag haar positie verduidelijken.

Het Consortium 12-12, samenwerkingsverband van Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan België en UNICEF België, volgt de evolutie van deze medische urgentietoestand nauwgezet op.

“De zes humanitaire organisaties waren al voor de crisis actief in de getroffen landen. Gezien het verwoestend potentieel lanceerden de organisaties diverse programma’s als reactie op de crisis: sensibiliserings- en preventiecampagnes, sanitaire maatregelen, verdeling van hygiënekits en opleiding van medisch personeel”, zegt Erik Todts, directeur van 12-12.

Alle lidorganisaties hebben projecten op het terrein en kunnen individueel fondsen werven, maar voor Consortium 12-12 zijn momenteel drie noodzakelijke voorwaarden (nog) niet vervuld om een buitengewone oproep voor fondsenwerving te lanceren. “Wij baseren ons op drie belangrijke vragen. Ten eerste, gaat het om een buitengewone crisis? Kunnen wij daarnaast het grote verschil maken op het terrein en is er voldoende draagvlak voor zo'n inzamelactie?”

Consortium 12-12 deelt met Artsen zonder Grenzen de oproep tot nationale en internationale instanties om hun verantwoordelijkheid te nemen in het indijken van deze crisis.

 

Acties op het terrein:

UNICEF België

UNICEF is actief in alle getroffen landen en werkt er aan bestrijding en preventie. In Guinee-Bissau, Mali, Senegal, Gambia en Ivoorkust zet de organisatie alles in op preventie. Hulpgoederen worden klaargezet zodat hulpverleners snel kunnen handelen, mocht het toch tot een uitbraak komen.
UNICEF organiseert grootschalige voorlichtingscampagnes om mensen correcte informatie te geven over het virus en levert hulpgoederen aan voor medisch gebruik. Goede hygiëne is cruciaal, UNICEF deelt dan ook hygiëneartikelen uit zoals zeep, chloor, emmers en vuilniszakken voor gebruik thuis.
Daarnaast werkt de organisatie ook aan specifieke hulpverlening voor kinderen in de getroffen gebieden. In Liberia traint UNICEF samen met de overheid 400 sociale werkers en psychische hulpverleners. Zij zullen zich vooral inzetten om kinderen die de ziekte overleefden maar verbannen werden uit hun gemeenschap en ebola-wezen te ondersteunen.
In Sierra Leone zullen de komende zes maanden 2.500 mensen die ebola overleefden en nu immuun zijn voor het virus een opleiding krijgen om kinderen te verzorgen die in quarantaine geplaatst zijn.
In Guinee zal UNICEF samen met partners 60.000 kwetsbare kinderen en hun families voorzien van psychosociale hulp.
De organisatie zet ook een vernieuwend lesprogramma via radio op, zodat onderwijs kan hervat worden nu de scholen door de uitbraak gesloten blijven. 

Caritas International

Het Caritasnetwerk  heeft sensibilisatie campagnes opgezet in de door ebola getroffen landen (Guinée, Sierra Leone, Liberia en DRC). Deze hebben tot doel de bevolking en hun leiders in te lichten over de ziekte, hoe de transmissie tegen te gaan, en te vermijden dat getroffen personen en hun families gestigmatiseerd worden. Daarnaast wordt getracht de aan de Kerk gelinkte gezondheidsstructuren open te houden en het verplegend personeel protectiemateriaal te bezorgen. In Liberia voorziet het netwerk nu ook familiale hygiënische kits om eventuele ebola slachtoffers thuis te begeleiden en wordt aan de in quarantaine geplaatste bevolking voedsel verstrekt. De buurlanden van de getroffen landen werd gevraagd om zich voor te bereiden op een eventuele verdere uitbreiding van de epidemie.

Tot dusver heeft het Caritasnetwerk hieraan 1.350.000 euro besteed. Caritas International België heeft voor 5.000 euro bijgedragen in Sierra Leone, 10.000 euro in Guinee Conakry en  20.000 in Liberia. Caritas International is er zich van bewust dat naast de verschrikkelijke gevolgen van deze epidemie, deze gemeenschappen verder steun zullen nodig hebben op het vlak van voedselzekerheid.

Caritas International heeft eveneens  50.000 euro hulp verleend  aan de slachtoffers van de ebola-epidemie in Boende en  Befale – Evenaarsprovincie – RD Congo . 53.000 personen  werden er afgezonderd en konden niet langer op jacht of gaan vissen. 2.500 families kregen voedselpakketten en animatoren zorgen voor de nodige preventieve maatregelen.

Plan België

Levensreddende preventie en informatie

Ontsmetting en handenwassen: In scholen en publieke ruimtes zorgt Plan voor faciliteiten om regelmatig de handen te wassen. In samenwerking met andere partnerorganisaties, onder meer het Internationale Rode Kruis, werkt Plan aan het systematisch desinfecteren van publieke ruimtes, toiletten en sanitair. Tegelijk ondersteunen we gezondheidscentra en lokale hulpposten, onder meer via distributie van ontsmettingsmiddelen, medische uitrusting en brandstof voor ambulances.

Informatie & sensibilisering: Correcte informatie over de risico’s en maatregelen om besmetting te vermijden, is van levensbelang. Via tv, radio, affiches en sms informeert Plan zoveel mogelijk mensen, inclusief Plan Kinderen, gezinnen en gemeenschappen die betrokken zijn bij de programma's van Plan op het terrein.

Opleiding en betere toegang tot gezondheidszorg: Plan leidt gezondheidswerkers op omtrent de risico's en de preventie van Ebola. Daarbij hebben we speciale aandacht voor kwetsbare kinderen. Verder zetelt Plan in crisis-coördinatiecomités op nationaal en lokaal niveau.

In alle Plan-kantoren in de regio worden maatregelen genomen, zodat personeel en bezoekers regelmatig de handen kunnen wassen en desinfecteren. Ook voertuigen worden regelmatig ontsmet.

Standby in buurlanden

Onze teams in Guinee-Bissau, Senegal, Ghana, Togo, Benin, Niger, Burkina Faso en Mali bereiden zich voor om onmiddellijk maatregelen te treffen. Ze brengen de risico's in kaart, monitoren de verspreiding van het virus en trainen het lokale personeel.

Handicap International

Handicap International zet al haar teams in Liberia en Sierra Leone in voor de strijd tegen het ebolavirus. De organisatie zet alles op alles. Ze houdt informatie- en spreeksessies met de burgers, zodat ze vragen kunnen stellen over wat hen ongerust maakt en ze informatie kunnen inwinnen over hoe ze nieuwe besmettingen kunnen voorkomen.

De organisatie behandelt eveneens alle vragen die verband houden met de onrechtstreekse gevolgen van het virus. Dit baart de mensen namelijk heel wat zorgen: hoe dienen ze zich bijvoorbeeld te bevoorraden of te verzorgen wanneer het niet mogelijk is om zich vrij te verplaatsen? Tot slot werkt Handicap International ook samen met alle andere actoren die actief zijn in deze crisis om ervoor te zorgen dat haar actie een nog grotere impact heeft. De organisatie tracht met haar acties alle burgers te bereiken, ook geïsoleerde mensen of mensen met een handicap.

Dokters van de wereld

  • Preventie en sensibilisering van de bevolking via het opleiden van 400 lokale gezondheidswerkers.
  • Opleiding van medisch personeel om verdachte gevallen te identificeren en slachtoffers te behandelen zonder risico op besmetting.
  • Ondersteuning bieden aan de gezondheidsstructuren.
  • Het leveren van medicijnen en beschermende kledij.

Dvdw breidt haar activiteiten uit in Liberia, Sierra Leone en Ivoorkust:

- In Monrovia (Liberia) helpen we 5 gezondheidscentra voor ongeveer 600.000 mensen.

- In het zuidwesten van Ivoorkust (San Pedro, Sassandra, Guéyo en Soubré) helpen we 125 centra ter beschikking staan voor 2 miljoen inwoners.

- In Koinadugu in Sierra Leone werken we samen met de lokale gezondheidszorgactoren, optimaliseren we de medische respons op nieuwe besmettingen en maken we de lokale bevolking bewust van het belang van voorzorgsmaatregelen. 

Oxfam Solidariteit

Onze focus ligt op het voorkomen van de verspreiding van de ziekte. Oxfam verdrievoudigt haar ebola-programma in Sierra Leone en Liberia en heeft als doel om 5,7 miljoen mensen te bereiken die het risico lopen ebola op te doen.

Oxfam verhoogt aanzienlijk de levering van water, hygiënisch materiaal en sanitaire hulpgoederen aan ebola behandelcentra en gemeenschapscentra in Sierra Leone en Liberia. Concreet bezorgen we o.a. beschermende kledij voor verzorgden personeel en begrafenis teams, hygiëne kits met zeep en bleekwater voor getroffen gemeenschappen, geven we trainingen aan gemeenschapswerkers enz. Bovendien sensibiliseren we mensen in de getroffen gebieden met radio, posters en sms'jes opdat ze zich beter tegen de ziekte kunnen beschermen.

 

 

 

Contact:

Erik Todts,

Directeur – woordvoerder Consortium 12-12