Bombardementen jagen miljoenen Syriërs op de vlucht

Brussel, 28 september 2016 – Vandaag publiceert Handicap International haar nieuwe rapport, Qasef: Escaping the bombing. De studie stelt dat het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden één van de belangrijkste oorzaken is van het Syrische vluchtelingendrama. Bombardementen en willekeurige plunderingen zijn de regel geworden in het Syrische conflict, dat miljoenen mensen op de vlucht jaagt. Handicap International dringt er bij de conflictpartijen op aan om geen explosieve wapens meer te gebruiken in dichtbevolkte gebieden. De organisatie roept ook de internationale gemeenschap op om deze praktijk scherp te veroordelen en de nodige actie te ondernemen om er een einde aan te maken.

Op basis van getuigenissen van Syrische vluchtelingen en van verantwoordelijken van internationale organisaties toont het rapport Qasef: Escaping the bombing aan dat het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden één van de belangrijkste oorzaken is van het Syrische vluchtelingenprobleem. Ruim 10,9 miljoen Syriërs is op de vlucht, dat is meer dan de helft van de bevolking.

Volgens het rapport zijn de aanvallen met explosieve wapens talrijk, volstrekt willekeurig en soms opzettelijk tegen burgers gericht. De bevolking moet zich tot wel 25 keer verplaatsen vóór ze een veilig onderkomen vinden. Door die herhaalde verplaatsingen vervallen ze in extreme armoede en lopen ze ernstige psychologische trauma’s op. “Het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden in het Syrische conflict heeft geleid tot de ergste humanitaire crisis van de voorbije decennia”, zegt Alma Al-Osta, co-auteur van het rapport en wapenexpert en lobbyist voor Handicap International.

83% burgerslachtoffers

Doordat de explosieve wapens onnauwkeurig zijn, is het gebruik ervan in dichtbevolkte gebieden de voornaamste doodsoorzaak bij burgers. Qasef: Escaping the bombing baseert zich op een studie van het Integrated Regional Information Network (IRIN) wanneer het stelt dat het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden in 2012 verantwoordelijk was voor 48% van de burgerslachtoffers. Dat cijfer is in 2016 opgelopen tot 83%. Ook de verwondingen als gevolg van bombardementen zijn ernstig. 47% van de personen die door explosieve wapens gewond raken, hebben complexe breuken. “Deze bombardementen, in combinatie met een gebrek aan medische zorg en aangepaste psychologische steun, hebben verwoestende gevolgen voor het leven van de Syriërs. Met meer dan 1,5 miljoen gewonden in Syrië is het duidelijk dat een volledige generatie de gevolgen op lange termijn met zich zal meedragen”, vertelt Alma verder.

Gedwongen elders toekomst uit te bouwen

De bombardementen vernietigen essentiële infrastructuur in Syrië: huizen, ziekenhuizen, scholen, water- en elektriciteitsvoorzieningen … Elk sociaal leven en elke economische activiteit wordt er wordt quasi onmogelijk gemaakt. Zo worden ook de Syriërs die niet rechtstreeks het slachtoffer zijn geworden van bombardementen gedwongen om te vluchten.

“Syrië is zwaar vervuild met explosieve oorlogsresten en het zal decennia vergen om het land te ontmijnen”, vult Alma Al-Osta aan. “De conflictpartijen moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden, en zeker met het gebruik van wapens met een grote actieradius. De internationale gemeenschap moet zich engageren tegen deze praktijk die in het Syrische conflict de regel is geworden.”

 

Diana Vanderheyde - diana.vanderheyde@handicap.be - 02/233.01.07 | 0489/77.92.77