Clustermunitie wettelijk verboden

 

Film over “Ban Advocates” toont hoe overlevenden verandering brengen
Sladjan Vuckovic, Ban Advocate: “Ons werk is niet voor niets geweest”

Brussel, 30 juli 2010 – Het belangrijkste humanitaire en ontwapeningsverdrag van de afgelopen tien jaar treedt op zondag 1 augustus in werking. Clustermunitie is vanaf dan verboden voor alle landen, die toetraden tot het verdrag en dat wordt in heel de wereld gevierd, niet het minst door de overlevenden die een cruciale rol speelden bij de totstandkoming van het verdrag. Eén van hen, de Serviër Sladjan Vuckovic, sprak vandaag in Brussel over het belang van slachtofferhulp. Hij introduceerde ook de webrelease van de film “Ban Advocates: from Victims to Champions”.

Op 1 augustus 2010 treedt het Verdrag over Clustermunitie in werking. Vanaf dan is het gebruik van clustermunitie op grond van de internationale humanitaire wetgeving verboden voor de landen die tot het verdrag zijn toegetreden. “De internationale gemeenschap veroordeelt het gebruik van clustermunitie. Alle staten moeten nu onverwijld toetreden tot het verdrag”, aldus Hildegarde Vansintjan, Advocacy Officer van Handicap International België. “Zowel getroffen Staten als voormalige gebruikers en producenten van clustermunitie moeten de handen in elkaar slaan, samen met de overlevenden en het middenveld om deze wapens die in hoofdzaak burgers treffen voorgoed uit de wereld te helpen. Nu moeten de landen die zijn toegetreden snel in actie schieten om de overlevenden en hun gemeenschappen de hulp te geven die ze nodig hebben en waarop ze recht hebben.”

Het is tijd om deze historische overeenkomst te vieren: het belangrijkste verdrag op het vlak van het humanitaire recht en ontwapening sinds het landmijnverdrag van meer dan tien jaar geleden. Bovendien verzekert het verdrag een betere slachtofferhulp. Dit succes bewijst de kracht van het middenveld en vooral van de overlevenden van clustermunitie, die zo lang hebben geijverd voor een verbod. In Brussel nodigde Handicap International, initiatiefnemer van het project “Ban Advocates”, Sladjan Vuckovic uit. Hij is een voormalige Servische ontmijner en overlevende van clustermunitie. Hij is samen met zijn vrouw Dusica en hun zoon Djordje naar Brussel gekomen om wat ze noemen “deze historische dag” te vieren en hun ervaringen te delen. Sladjan Vuckovic: “Vanaf nu start de concrete uitvoering van het Verdrag, dankzij de goede wil van duizenden mensen. Na al die inspanningen, discussies en onderhandelingen kunnen we gerust stellen dat ons werk niet voor niets is geweest. Als optimist ben ik ervan overtuigd dat het Verdrag geen dode letter zal blijven en daadwerkelijk zal worden nageleefd. Tegelijk besef ik dat ons werk nog niet af is. We moeten zelfs nog meer inspanningen leveren om alle bepalingen van het Verdrag uit te voeren”. Hij betreurt wel dat “de Republiek Servië het verdrag nog altijd niet heeft ondertekend, ondanks haar belangrijke rol bij de start van het Oslo-proces”. Voor de Ban Advocates is dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Als overlevenden kunnen ze zich niet voorstellen dat Servië de duidelijke boodschap die zijn eigen overlevenden vandaag uitstuurden, naast zich neer zal leggen: “Treed toe tot het Verdrag over Clustermunitie en investeer in slachtofferhulp”.

Tot nog toe hebben in totaal 107 staten het Verdrag ondertekend, waarvan er 37 het ook geratificeerd hebben (waaronder België). Handicap International roept alle landen op om een volwaardige Verdragspartij te worden. Ondanks een sterke resolutie van het Europees Parlement en een aanbeveling van de Raad van Europa (47 staten) ten gunste van het Verdrag over Clustermunitie, hebben zeven Europese staten het Verdrag nog altijd niet ondertekend. Vandaar dat Handicap International het Europese Voorzitterschap aanmoedigt om zich duidelijk uit te spreken ten gunste van het Verdrag. Het roept België dat momenteel voorzitter is van de Raad van Europa op om zich maximaal in te zetten om alle Europese lidstaten te overtuigen toe te treden vóór de eerste bijeenkomst van Verdragspartijen in november in Laos. “In dit zwaarst getroffen land ter wereld moet Europa zijn leiderschap tonen op het vlak van slachtofferhulp en internationale samenwerking”, vervolgt Hildegarde Vansintjan. “Er zijn een sterk actieplan en duidelijke verbintenissen nodig voor meer financiële steun om te voldoen aan de verwachtingen van de getroffen individuen en gemeenschappen en tegemoet te komen aan de verplichtingen van het Verdrag zelf. ”

De Ban Advocates introduceerden ook de webrelease van de film “Ban Advocates: from Victims to Champions”, in een regie van Chris Anderson. De documentaire laat zien hoe Ban Advocates uit verschillende landen een cruciale rol speelden in het proces naar een totaal verbod op clustermunitie en vastbesloten blijven om hun verantwoordelijkheid te nemen bij de uitvoering van het Verdrag. Vandaar hun oproep aan getroffen staten en donorlanden: “Betrek ook overlevenden bij slachtofferhulp”.

De film kan bekeken en gedeeld worden via vimeo