Haiyan: positieve balans na een jaar hulpverlening

Brussel, 7 november 2014 – Op 13 november 2013, toen duidelijk werd welke enorme ravage tyfoon Haiyan had aangericht op de Filipijnen, lanceerde het Consortium 12-12 een bijzondere steunoproep voor hulpverlening aan de slachtoffers. De giften voor de campagne ‘Haiyan 21-21’ liepen op tot € 9.550.000, waarvan € 6,5 miljoen op het gezamenlijke rekeningnummer. De vrijgevigheid van de bevolking liet de hulporganisaties toe levensnoodzakelijke hulp te bieden, maar ook bij te dragen tot de heropbouw in de getroffen regio’s. De resultaten van twaalf maanden hulpverlening zijn positief te noemen.

Totale vernieling

Precies een jaar geleden zaaide tyfoon Haiyan vernieling in de Filipijnen. Meer dan 14 miljoen mensen werden getroffen, ruim 6.000 verloren het leven, 1 miljoen huizen werden geheel of gedeeltelijk vernield en 4 miljoen mensen werden dakloos.

De lidorganisaties van 12-12, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan België en Unicef België, waren allen reeds in het land aanwezig en stuurden meteen noodhulpteams om de hulpverlening op gang te trekken. De zeer moeilijke toegang tot de getroffen zones en gebrekkige communicatie beletten om het aantal slachtoffers en de omvang van de ramp snel in te schatten.

Zodra duidelijk was dat effectieve levensreddende hulp kon geboden worden, besliste het Consortium 12-12 om haar tweede rekeningnummer, BE17 0000 0000 2121, te activeren voor een bijzondere steunoproep aan de bevolking.

De nieuwe oproep liep naast deze voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië, de zwaarste humanitaire crisis van de voorbije decennia. Heel wat burgers deden spontaan een gift voor beide rampen. De giften van burgers en bijdragen van bedrijven en lokale besturen bleven tot op vandaag binnenlopen en er werden meer dan 100 benefietacties opgezet.

Noodhulp en heropbouw

In de eerste maanden na de ramp richtten de hulporganisaties van het Consortium 12-12 zich vooral op het verdelen van noodhulpgoederen (tenten, drinkbaar water, voedsel, hygiënekits, dekens, …) en op puin ruimen.

Dankzij de solidariteit van de bevolking, in België en in vele andere landen, waren de humanitaire organisaties in staat om nadien ook programma’s voor heropbouw op te zetten en te steunen. De Filipijnse regering nam zelf de leiding voor een wederopbouwplan en trok ook buitenlandse financiering aan voor dit proces van lange adem.

Zo’ n 25.000 mensen wonen nog steeds in noodwoningen en hebben het nog altijd moeilijk om in hun basisbehoeften te voorzien, maar de toestand blijft voortdurend verbeteren.

Uitdagingen

“Het is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare mensen hun economische en sociale activiteiten kunnen hervatten zodat ze financieel weer op eigen benen kunnen staan en een normaal leven kunnen herbeginnen. Dat is een enorm grote uitdaging”, zegt Erik Todts, directeur van Consortium 12-12.

De leden van het Consortium 12-12 blijven actief in de getroffen gebieden om de bevolking bij te staan en helpen de lokale economie nieuw leven in te blazen, bijvoorbeeld door landbouwers en vissers te steunen of door startkapitaal te geven aan mensen die een eigen zaak willen beginnen.

“Op een jaar tijd werd er ontzettend veel werk verzet, samen met de plaatselijke bevolking, hun organisaties en de overheid. Het is mede dankzij de solidariteit uit ons land dat we dit konden verwezenlijken”, besluit Erik Todts.