Handicap International herneemt activiteiten in noorden van Mali

Brussel, 22 januari 2013 – In juni 2012 startte Handicap International met noodhulp in Mali. Vandaag versterkt de organisatie haar activiteiten, voornamelijk preventie rond de gevaren van conventionele wapens, om te beantwoorden aan een crisis die elke dag erger wordt.

Handicap International startte noodhulp in juni 2012

Sinds een jaar wordt Mali geteisterd door een niet eerder geziene crisis die het gevolg is van politieke onrust in het noorden van het land. De crisis dwingt de bevolking zich te verplaatsen binnen de grenzen en in heel de regio. Sinds juni 2012 grijpt Handicap International in om tegemoet te komen aan de behoeften van de mensen die verstoken zijn van levensmiddelen: voedselzekerheid, steun aan landbouw, voeding, hygiëne, verdeling van goederen aan personen met aan handicap, sensibilisering over de aanwezigheid en de gevaren van conventionele wapens en achtergebleven explosief oorlogstuig, acties om de meest kwetsbare personen te beschermen.

Van juni tot eind november 2012 deelde Handicap International 2.070 ton voedsel uit aan bijna 20.000 huishoudens, 115.000 ton rijstzaden en 63.000 liter diesel, voornamelijk in de omgeving van Timboektoe. De organisatie organiseerde preventiecampagnes rond ondervoeding bij meer dan 9.000 kinderen jonger dan 5 jaar en bij bijna 1.500 zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Sinds april 2012 verspreidt Handicap International boodschappen rond veiligheid via directe preventiesessies. Sinds 3 december 2012 deelt de organisatie sensibiliseringsfolders uit in de bussen van Mopti naar Gao en Timboektoe.

Een sterker antwoord op een escalerende crisis

Door de oplaaiende conflicten moest Handicap International haar activiteiten een week lang stilleggen om de veiligheid van haar teams te verzekeren. De organisatie begint met de herneming van haar activiteiten en bereidt zich voor om deze te versterken.

"Het is belangrijk om de verdeling van hulpgoederen en de preventieprojecten rond achtergebleven explosief oorlogstuig zo snel mogelijk te hervatten voor de ontheemde bevolking terugkeert naar gebieden waar de gevechten niet-ontplofte munitie kunnen hebben achtergelaten”, zegt Marc Vaernewyck, Belgisch directeur van het programma van Handicap International in Mali.

Onze preventiecampagnes zijn van essentieel belang. Vorig jaar raakten 52 mensen gewond door mijnen of ander achtergebleven explosief oorlogstuig (zoals granaten en niet ontplofte obussen), onder wie 31 kinderen.

Als de conflicten aanhouden, dreigt de bevolking te vluchten naar buurlanden zoals Burkina Faso en Niger. Handicap International is actief in beide landen en bereidt zich voor om zo snel mogelijk te kunnen reageren.

Handicap International is sinds 1996 actief in Mali. Marc Vaernewyck: “Voor vrede in het noorden van Mali hebben we meer dan ooit nood aan een nauwere samenwerking en aan investeringen om op lange termijn de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. Sinds twee jaar bemoeilijken de onveilige omstandigheden het opzetten van ontwikkelingsactiviteiten in de Sahel. Ondanks de moeilijke omstandigheden, hield Handicap International zich aan haar engagement om de ontwikkeling van het land te steunen.