Libië een jaar later: wapens blijven een gevaar

Brussel, vrijdag 10 februari 2012. Op 17 februari 2011 kwam het Libische volk in opstand tegen het regime van kolonel Khadafi.  Vandaag is hij leider af en zijn de gevechten gestopt. Maar zelfs één jaar later loopt de bevolking, en dan vooral de kinderen, nog steeds gevaar door de antipersoonsmijnen die tijdens het conflict gebruikt werden, en niet-ontploft oorlogstuig (UXO). Handicap International wil die bedreiging uit de wereld helpen en zet zich dus ten volle in voor twee belangrijke doelstellingen: de UXO opsporen en vernietigen in de gebieden waar gevochten werd en de burgers sensibiliseren over de risico's om ongevallen te voorkomen. 

De burgers beschermen, een prioriteit

Sinds maart 2011 organiseert Handicap International in Libië preventiesessies voor de bevolking rond de gevaren van UXO. Sindsdien heeft de organisatie haar sensibiliseringsacties uitgebreid naar lichte wapens, waarover de burgers meer en meer beschikken.  Bovendien heeft de organisatie acties gelanceerd om UXO op te sporen en te vernietigen.

Steden opruimen

Drie ontmijningsteams van Handicap International zijn nu al verschillende weken bezig met de opruiming van verschillende wijken in Tripoli en Sirte om de bevolking te behoeden voor ontploffingsgevaar. In minder dan 1 maand werden meer dan 600 UXO opgespoord, die de organisatie binnenkort zal vernietigen. "De eerste reflex van de bevolking, na afloop van de gevechten, is terug te keren naar huis, hoewel hun wijken gebombardeerd werden of vol met mijnen liggen.Veel burgers lopen zo gevaar zonder het te weten," aldus Frédéric Maio, verantwoordelijke voor de inspanningen van Handicap International in Libië."Sommigen onder hen willen bovendien het metaal of de explosieven van de achtergebleven bommen verzamelen. Erg gevaarlijk gedrag dat ons dagelijks toont dat het absoluut noodzakelijk is die wapens te vernietigen en de burgers te sensibiliseren over de gevaren ervan."

Sensibilisering rond de gevaren van lichte wapens

De openstelling van de wapenvoorraden van de troepen van Mouammar Khadafi en de leveringen door verschillende staten sinds het begin van de gevechten, hebben geleid tot een onoverzichtelijke verspreiding van lichte wapens. De burgers krijgen ze in handen, maar kunnen er niet mee werken, en dat leidt tot ongevallen. "We moeten bijvoorbeeld vermijden dat vreugdevolle manifestaties niet ontaarden in een drama omdat burgers in de lucht schieten en hun omstanders verwonden," benadrukt Frédéric Maio. In slechts twee maanden tijd, in oktober en november 2011, overleden in Tripoli 400 mensen als gevolg van een ongeval met lichte wapens. Om zulke toestanden te voorkomen, organiseert Handicap International nu preventiesessies om veiligheidsmaatregelen aan te leren. De organisatie geeft de sessies vooral voor adolescenten, de bevolkingsgroep die het meest betrokken is. Ze heeft een honderdtal leerkrachten opgeleid, zodat ze de goede werkwijze aan hun leerlingen en hun ouders kunnen aanleren. Als aanvulling op die acties heeft de organisatie ook sensibiliseringskits uitgedeeld en berichten uitgehangen in verschillende steden, op panelen in de arme wijken waar die lichte wapens het meest gebruikt worden.  

Vorming over de risico's van niet-ontplofte tuigen 

Sinds het begin van de gevechten, in maart 2011, heeft Handicap International een honderdtal Libiërs opgeleid over methodes om bevolkingsgroepen te sensibiliseren die in aanraking komen met mijnen en ander niet-ontploft oorlogstuig. Die activiteit is absoluut noodzakelijk om ongevallen te voorkomen, omdat de voormalige oorlogsgebieden (zelfs woningen, scholen, openbare ruimten, enz.) met die tuigen bezaaid zijn. De jongste bevolking wordt altijd het eerst getroffen: "In Misrata maken kinderen jonger dan 14 jaar een derde uit van de slachtoffers van ongevallen en bijna 80% van de geregistreerde slachtoffers zijn burgers jonger dan 23 jaar.Het zijn dus vooral de jongeren die getroffen worden," aldus Frédéric Maio. De teams van de organisatie en haar partners organiseren sessies in scholen, ondernemingen, bij overheden en lokale organisaties. Om de boodschap over te brengen, verspreidt Handicap International bovendien documenten met informatie, leuke en leerzame spelletjes voor de kinderen, en spots op nationale en lokale radiozenders.

------- einde van de persmededeling ---------------------------------------------------------------------------------------

Getuigenis:

Ali Abdel Moneim Al Zayani, 21 jaar, scout die door Handicap International werd opgeleid

"Het gevaar voor de bevolking is erg groot omdat ze niet beseft hoe gevaarlijk wapens kunnen zijn. De mensen verzamelen niet-ontplofte tuigen en houden ze als souvenir van het front, de kinderen spelen ermee, anderen organiseren dan weer tentoonstellingen met de wapens op straat of in scholen, en nog anderen ontmijnen hun terrein met een hark of de blote hand. Onze sensibilisering is dus wel degelijk cruciaal... "