Syrië: Handicap International wil snel actie na statement VN-Veiligheidsraad omtrent toegang tot humanitaire hulp

Brussel, 3 oktober 2013 – Handicap International en een coalitie van internationale organisaties[1] verwelkomen het statement van de VN-Veiligheidsraad dat er bij alle partijen in het Syrisch conflict op aandringt burgers veilig en ongehinderd in heel het land toegang te geven tot humanitaire hulp.

Miljoenen Syriërs worden getroffen door de burgeroorlog en hebben geen toegang tot voedsel, water, medische zorg en bescherming tegen geweld. De helft van de mensen die getroffen worden zijn kinderen. Nu de winter dichterbij komt, zijn zij nog meer kwetsbaar voor honger en ziekte. Gewonden riskeren blijvende handicaps te ontwikkelen en hebben onmiddellijke en onbelemmerde toegang tot zorg nodig.

Elke dag beantwoorden de teams van Handicap International aan de immense noden van de gewonden, mensen met een handicap en oudere mensen, zowel in Syrië als in de buurlanden. Hiervoor moet de humanitaire hulp de mensen zo efficiënt mogelijk bereiken. De hulpverlening mag niet gehinderd worden door frontlinies of de grenzen met andere landen, zegt de Veiligheidsraad. In Damascus bestrijkt de humanitaire hulp slechts een deel van de behoeften. Voor de mensen die vastzitten in bepaalde gebieden in Syrië blijven grensoverschrijdende activiteiten de enige manier om hulp te krijgen.

“Met dit statement zou er geen discussie meer mogen zijn over de legaliteit van grensoverschrijdende activiteiten. Een argument dat tot vandaag verhinderde om humanitaire hulp te bieden aan de Syrische burgers”, zegt Elizabeth MacNairn, Directeur van Handicap International VS.

Het is tijd dat de VN-Veiligheidsraad haar vastberadenheid toont door haar woorden onmiddellijk om te zetten in daden. De Syrische bevolking lijdt al 30 maanden lang. De essentiële steun en de internationale verontwaardiging over het leed dat deze mensen meemaken, blijft veel te lang uit. Het succes van dit statement kan alleen maar gemeten worden in termen van tastbare verbeteringen voor de Syrische bevolking en voor de Syrische vluchtelingen in de buurlanden.

Naast de activiteiten die de grenzen en frontlinies overschrijden, is het van cruciaal belang een beroep te doen op Syrische maatschappelijke organisaties en lokale hulporganisaties om efficiënte en doeltreffende hulp te bieden op middellange en lange termijn. Om die reden dringt Handicap International bij de internationale gemeenschap en donateurs aan de hulp niet langer uit te stellen omwille van de socio-politieke context.

Nu moeten er snel concrete resultaten komen. De tijd tikt voor de burgerbevolking van Syrië. De leden van de Veiligheidsraad moeten nu de voortgang bewaken en de volledige implementatie van het statement waarborgen.


[1] ACTED – CAFOD - Christian Aid – Doctors of the World USA - Doctors of the World UK -Handicap International - International Rescue Committee (IRC) -Islamic Relief Worldwide - Médecins du Monde France (MDM) -Norwegian Refugee Council (NRC) - People in Need (PIN) - Refugees International - Save the Children – Tearfund - War Child UK - World Vision International