SYRIË: LEVENS REDDEN

Consortium 12-12 lanceert campagne voor meer noodhulp aan slachtoffers van burgeroorlog in Syrië 

In Syrië is een Arabische lente overgegaan in een lange, harde en bloedige winter. Meer dan vier miljoen burgers hangen af van hulpverlening; de helft van hen zijn kinderen. Zo’n 1.250.000 Syriërs zijn al naar het buitenland gevlucht.   

Humanitaire organisaties kunnen het conflict niet oplossen, maar kunnen wel meer hulp bieden en mensenlevens redden. Zij worden echter geconfronteerd met een tekort aan beschikbare middelen.De druk op de humanitaire organisaties neemt dus sterk toe, maar van de 1,5 miljard dollar humanitaire hulp, die tijdens de donorconferentie in Koeweit beloofd werden, is tot nu toe amper 27,5% vrijgemaakt.

Het Consortium 12-12, bestaande uit Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit en UNICEF België, lanceert dan ook een oproep tot mobilisatie van bevolking, verenigingen, bedrijven, pers en media voor steun aan de noodhulpacties in Syrië en in de buurlanden.

Naarmate de burgeroorlog verder uitdeint, wordt de “civiele ruimte” in Syrië voortdurend kleiner. Meer dan vier miljoen burgers zijn volkomen afhankelijk van humanitaire hulp: voedsel, water, geneesmiddelen,  gezondheidsvoorzieningen en onderwijs. Twee miljoen Syriërs zijn op de vlucht in eigen land. Meer dan eén miljoen zijn gevlucht - achtduizend per dag - naar de buurlanden, waar ze worden opgevangen bij mensen thuis of in vluchtelingenkampen. Drie kwart van hen zijn vrouwen en kinderen. Deze aantallen nemen nog voortdurend toe.

De hulporganisaties van het Consortium 12-12 zijnal geruime tijd actief in de deze regio, met eigen teams of via hun internationale structuren. Alle vijf werken zij meeaan de opvang van vluchtelingen en het verzorgen van gewonden in de buurlanden Libanon, Jordanië, Irak, Iran, Turkije… Sommige zijn ook aanwezig in het Syrische binnenland, vaak in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden en in de grootste discretie. Zij doen er een beroep op lokale gemeenschappen en netwerken om (ondermeer medische) hulpgoederen tot bij de slachtoffers te brengen.

Giften zijn welkom op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212

Meer informatie en de mogelijkheid tot giften online : www.1212.be

Belastingaftrek voor giften vanaf 40 €