Verborgen slachtoffers Syrisch conflict: meest kwetsbare vluchtelingen dubbel getroffen

Brussel, 9 april 2014 - Een nieuw onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd, toont aan dat Syrische vluchtelingen met een beperking, ouderen en gewonden dubbel getroffen worden door het conflict. Het onderzoek van Handicap International en HelpAge International verstrekt nieuwe gegevens die aantonen hoe hard de meest kwetsbare vluchtelingen worstelen om hun specifieke behoeften te vervullen.

Maak hulpverlening toegankelijk

De twee organisaties roepen alle nationale en internationale humanitaire actoren die bijstand verlenen aan Syrische vluchtelingen op om de manier waarop zij hulp verstrekken te veranderen, zodat mensen met een beperking, gekwetste en oudere vluchtelingen niet langer verborgen slachtoffers zijn van het conflict. Nauwkeurig identificeren en registreren van de vluchtelingen en een betere opleiding van het personeel zullen ervoor zorgen dat humanitaire hulpverlening toegankelijk, aangepast en doeltreffend wordt, zo stelt het onderzoek.

De Syrische crisis heeft nu de grootste vluchtelingenbeweging tot stand gebracht sinds de Rwandese genocide die plaatsvond in 1994. Het onderzoek toont aan dat, te midden van de hele vluchtelingenbevolking, gekwetste en oudere vluchtelingen, chronisch zieken en personen met een handicap heel moeilijk toegang krijgen tot aangepaste hulp.

Omdat ze onzichtbaar zijn, is het risico voor kwetsbare mensen hoger om door de mazen van het humanitaire opvangnet te glippen, met ernstigere gevolgen voor hun gezondheid, levensomstandigheden en sociale integratie ten opzichte van andere vluchtelingen, en eveneens toenemende psychologische problemen.

De bevindingen van het rapport, op basis van de gegevens van 3.200 vluchtelingen, zijn frappant:

30 % van de vluchtelingen in Jordanië en Libanon heeft specifieke behoeften:

een op vijf vluchtelingen heeft een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap;

  • een op zeven heeft een chronische ziekte;
  • een op 20 heeft een letsel, 80 % van deze letsels is een rechtstreeks gevolg van het conflict;

77 % van de oudere vluchtelingen (60+) heeft een handicap, letsel of chronische ziekte en heeft, in vergelijking met de algemene vluchtelingenbevolking, tot tweemaal meer kans om tekenen te vertonen van psychologische problemen;

65 % van de oudere vluchtelingen vertoont tekenen van psychologische problemen;

45 % van de vluchtelingen met specifieke behoeften ondervindt moeilijkheden bij het uitvoeren van eenvoudige, dagelijkse taken.

Thierry-Mehdi Benlahsen, regionale noodhulpcoördinator van Handicap International: “Ontheemding heeft een ernstige negatieve invloed op het dagelijkse leven van personen met een beperking en gekwetste mensen, die dringend nood hebben aan gezondheidszorg, maar ook aan langdurige medische, financiële en sociale steun. Om goede en onpartijdige hulp te verlenen is het noodzakelijk dat men de behoeften van alle vluchtelingen invult. De bevindingen van dit rapport hebben diepgaande gevolgen op de manier waarop humanitaire activiteiten worden opgezet en uitgevoerd.”

“Het gebrek aan psychosociale of mentale hulpverlening is een grote uitdaging die zware gevolgen heeft voor het welzijn van oudere mensen, maar ook een extra last plaatst op de schouders van de familie,” zegt Toby Porter, de bestuursvoorzitter van HelpAge International. “Hulpverlening dient aangepast te worden, zodat de meest kwetsbare Syrische vluchtelingen  aangepaste zorg kunnen krijgen en zodat dit op zijn beurt het trauma door de ontheemding kan inperken.”

Om zich ervan te verzekeren dat mensen met specifieke behoeften niet langer vergeten slachtoffers van het conflict zijn, stellen Handicap International en HelpAge International acht aanbevelingen op, zoals het correct verzamelen van informatie zodat de meest kwetsbaren kunnen genieten van basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, inkomenssteun en revalidatiecentra.

Dit onderzoek is gebaseerd op gegevens die werden verzameld in oktober en november 2013. Het verslag, met inbegrip van alle statistische gegevens en aanbevelingen, is beschikbaar op: http://www.handicapinternational.be/en/hidden-victims