Aangepast onderwijs

School voor blinde en dove kinderen.

Samen met haar partners heeft Handicap International elf scholen voor dove en blinde kinderen ondersteund via een pilootproject in Wonsan, in de provincie Kangwon. In Wonsan hebben we een afdeling voor beroepsopleidingen opgericht. Regelmatig worden er seminaries georganiseerd, waarop alle directeurs van soortgelijke scholen uit heel Noord-Korea aanwezig zijn.