Actie tegen mijnen

In kaart brengen van niet-ontploft oorlogstuig.
© J. Vink / Magnum

Cambodja blijft een van de landen waar de meeste ongevallen door landmijnen en clustermunitie voorkomen. Tegen 2015 wil de Cambodjaanse overheid zelf de volledige verantwoordelijkheid dragen over de acties tegen mijnen. Handicap International bereidt de overheid daarop voor. Tegenwoordig maakt clustermunitie meer slachtoffers dan landmijnen. Daarom lag onze focus in 2010 vooral op bewustwordingscampagnes over de gevaren van clustermunitie. Handicap International blijft zich ook toeleggen op de opruiming van explosieven en versterkt lokale diensten die de risico’s van dergelijk niet-ontploft oorlogstuig indijken.